Polarizované osvětlení

Technika optického osvětlení – Procházející a polarizované osvětlení

Polarizační filtr je orientovaný krystal, který propouští pouze světlo, které se šíří stálým směrem. Polarizované světlo si nezachovává svou polarizaci, když se odráží difuzně.
Když se však polarizované světlo odráží zrcadlově, polarizaci si zachovává. S využitím tohoto principu je možné použít polarizační filtr s nastavitelnou orientací k odstranění zrcadlově odraženého světla.

Schéma polarizačního filtru
Světlo, které se šíří stejným směrem jako krystal, prochází filtrem.
Světlo, které se šíří jiným směrem od krystalu, nemůže procházet filtrem.
A
Světlo
B
Směr průchodu
C
Polarizační filtr
Ukázky snímků polarizovaného osvětlení
Laminovaný papír (30×)
Standardní osvětlení
Polarizované osvětlení

REJSTŘÍK