Konfokální mikroskop

Existuje mnoho aspektů, které je třeba zvážit s ohledem na funkčnost a provoz konfokálního mikroskopu.

Co je konfokální mikroskop?

Konfokální mikroskopy obsahují dírku před osvětleným prvkem, která blokuje okolní a neostré světlo. To umožňuje mikroskopu použít polohu, která odráží nejintenzivnější světlo, jako skutečnou výšku. Následující část popisuje jednotlivé kroky procesu detekce u konfokálního mikroskopu s 3D laserovým skenováním od společnosti KEYENCE.

Mikroskop s 3D laserovým skenováním VK-X3000 od společnosti KEYENCE

Jak konfokální mikroskop funguje?

Následující část vysvětluje konfokální princip ve čtyřech krocích.

1. Průchod světla

A
Zdroj světla
B
Čočka objektivu
C
Cíl

Konfokální mikroskopy propouštějí světlo přes čočku objektivu na cíl. Světlo je zaostřeno přes čočku objektivu do ohniska požadované oblasti měření cíle.

2. Odražené světlo

A
Dírka
B
Polopropustné zrcadlo
C
Osvětlený prvek

Cíl umístěný v ohnisku odráží světlo zpět přes optický systém do polopropustného zrcadla, které směruje světlo do osvětleného prvku.

3. Odražené světlo prochází dírkou

A
Koncentrované laserové světlo
B
Polopropustné zrcadlo

Dírka umístěná před osvětleným prvkem blokuje veškeré neostré světlo odražené od vzorku.

4. Zaostřování

A
Se zaostřením
B
Bez zaostření

Zaostřeno je pouze světlo procházející dírkou; zbytek světla z konfokálního mikroskopu je absorbován oblastí masky. Pokud cíl není v ohnisku, je světlo zaostřeno na bod odkloněný od dírky, což rozšiřuje světelný paprsek z konfokálního mikroskopu, takže světlo již není zaostřeno na samotnou dírku. To znamená, že se sníží množství světla, které dopadá na osvětlený prvek. Konfokální mikroskop detekuje, zda je cíl v ohnisku na základě intenzity odraženého světla, které se vrací do osvětleného prvku. Ve výsledku světlo dopadne na osvětlený prvek pouze z oblasti cíle, která je zaostřena, a je blokováno ze všech ostatních oblastí.

Mikroskop s 3D laserovým skenováním od společnosti KEYENCE využívá konfokální princip v tandemu s laserovým bodovým skenerem k provádění rychlých, přesných a automatizovaných měření jediným kliknutím.

REJSTŘÍK