Obrazový snímač

Mechanismy fungování obrazového snímače

Obrazový snímač se obecně skládá z mnoha malých fotodiod, které přeměňují světlo na elektrický signál. Zatímco světlo dopadá na povrch zařízení a je zaostřeno na každou fotodiodu pomocí mikročočky, obrazový snímač jej následně převádí na elektrický signál před výstupem konečného obrazu.
Obrazové snímače jsou schopny shromažďovat informace o intenzitě světla, ale samy o sobě nejsou schopné reprodukovat barvy.
K vytvoření barevného obrazu je před fotodiody umístěn filtr RGB (červená, zelená, modrá).
Alternativně lze použít filtr CMYG (azurová, purpurová, žlutá, zelená), ačkoli RGB filtr zajistí lepší reprodukci barev a je vhodnější pro digitální zobrazování.

Obrazový snímač: Obrazový snímač se skládá z mikročoček, barevných filtrů a fotodiod.

Počet pixelů v obrazovém snímači

Počet pixelů v obrazovém snímači lze popsat jako celkový počet pixelů, počet efektivních pixelů a počet virtuálních pixelů.
V barevném obrazovém snímači jsou pixely, které lemují obvod zařízení a pomáhají regulovat barvu a intenzitu světla obrazu, i když přímo nepřispívají k vytvoření obrazu.
Celkový počet pixelů označuje počet pixelů obsažených v obrazovém snímači, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou používány k vytváření obrazu.
Efektivní pixely popisují počet použitých pixelů, včetně těch, které pomáhají stanovit barvu zobrazenou každým pixelem. Virtuální pixely označují pixely, které se skutečně používají ke generování a vytváření obrazu.

Vytvoření digitálního snímku

Aby bylo možné zobrazit obraz digitálním mikroskopem, převádí obrazový snímač s barevným filtrem světlo přijímané z čočky na digitální signály.
Po zpracování těchto signálů jsou data následně převedena na obraz a zobrazena na obrazovce.

Mechanismus vytváření digitálních snímků
A
Obrazový snímač
B
Analogový signál
C
Převod pixelů
D
Digitální signál
E
Digitální operace
F
Zobrazení

Výkon digitálního zobrazování (rozlišení a barevné rozlišení)

Dva z ukazatelů výkonu při digitálním zobrazování jsou rozlišení displeje a barevné rozlišení.
Rozlišení displeje souvisí s vytvářením obrazu z daného počtu pixelů, přičemž vyšší počet pixelů je spojován s obrazem s vyšším rozlišením. Barevné rozlišení označuje schopnost každého pixelu reprezentovat jemný jas a barevné tóny v digitálním obrazu.

A
Počet vodorovných a svislých pixelů, které tvoří obraz = rozlišení displeje
B
Počet barev nebo úrovní jasu, které může jeden pixel reprezentovat = barevné rozlišení

REJSTŘÍK