Procházející osvětlení

Technika optického osvětlení – Procházející osvětlení

Procházející osvětlení se obvykle používá pro dva různé typy vzorků: objekty, které jsou průhledné nebo poloprůhledné, nebo ty, které jsou neprůhledné a vyžadují pro měření podsvícení. U tohoto typu nastavení světlo svítí zpoza objektu, prochází jím a je přijímáno očima nebo kamerou. Toto osvětlení se používá hlavně pro biologické aplikace, kde uživatelé zobrazují buňky nebo tkáně na podložních sklíčkách nebo jiných držácích vzorků. Dobře funguje také při podsvícení objektu, což vytváří dobře definovanou siluetu jeho profilu a umožňuje preciznější a přesnější měření.

Ukázky snímků procházejícího osvětlení (bubliny ve fólii)
Odražené osvětlení
Procházející osvětlení

Procházející LED osvětlení

Procházející osvětlení je standardně dodáváno s motorizovaným stolkem XY a vytváří konzistentní jas od nízkého po velké zvětšení. Je také možné použít procházející LED osvětlení ve spojení s odraženým osvětlením od objektivu. Světlo z každého zdroje lze nastavit nezávisle, což umožňuje provádět pozorování s optimálním vyvážením intenzity světla.

Průchozí otvor PCB (100×)
Odražené osvětlení
Odražené + procházející osvětlení

Přepínací filtr procházejícího světla

Při pozorování vzorku při nízkém zvětšení je světlo aplikováno rovnoměrně na celý cíl. Se zvyšujícím se zvětšením je možné světlo koncentrovat, aby se zlepšil kontrast obrazu.

Plátek mozkové tkáně
(200×, složený ze 120 snímků)
Vlevo: difúzní osvětlení,
vpravo: koncentrované osvětlení
Sekce myší ledviny
(150× srovnávací snímek)

REJSTŘÍK