Stereoskopické mikroskopy

Co je stereomikroskop?

Pravděpodobně nejběžnější forma optického mikroskopu. Tyto systémy obecně poskytují uživateli menší rozsah zvětšení než složené mikroskopy a mají delší pracovní vzdálenosti pro zobrazování větších, trojrozměrných cílů. Stereomikroskopy mají dva okuláry, které umožňují 3D pozorování a jsou užitečné při sestavování nebo přepracování.

Části a funkce stereoskopického mikroskopu

Stereoskopický binokulární mikroskop se obecně skládá z několika součástí. Stolek drží vzorek a světlo je promítáno dolů na vzorek zespodu čoček. Čočky objektivu přijímají obraz a zvětšují jej. Knoflík ostření se používá k pohybu hlavy nahoru a dolů, aby byl obraz jasnější. Stereo hlava obsahuje čočky okuláru, přes které pozorovatel sleduje obraz.

Aplikace stereomikroskopu

Stereoskopické mikroskopy jsou nejběžnějším typem optického mikroskopu a lze je nalézt v široké škále prostředí a aplikací. Používají se ve třídách, laboratořích a výrobních zařízeních k pozorování jemných detailů různých typů materiálů. Například stereoskopické preparační mikroskopy mohou používat entomologové ke studiu hmyzu nebo odborníci na opravy elektroniky při opravách desek plošných spojů.

Při zvažování, zda použít složený mikroskop nebo stereoskopický model, je důležité mít na paměti, že druhý jmenovaný umožňuje 3D snímky. Jelikož rozdělují stejnou optickou cestu k oběma okulárům, poskytují složené mikroskopy pouze 2D pohled, i když při větších zvětšeních.
Kliknutím sem se dozvíte více informací o složených mikroskopech a jejich schopnostech.

Přednosti digitálního mikroskopu VHX jako stereoskopického mikroskopu

1. Plné zaostření – ostré zaostření na celý cíl

Digitální mikroskopy dosahují velké hloubky ostrosti, což umožňuje přesné pozorování cíle s vysoce nerovným povrchem.
Tento typ pozorování pomáhá výrazně zkrátit dobu potřebnou k úpravám zaostření.

2. Flexibilita – prohlížení z libovolného úhlu, aby vám neunikl žádný detail

Díky možnosti pozorování s proměnlivým úhlem mohou digitální mikroskopy provádět pozorování libovolně z více úhlů, bez nutnosti naklánět cíl.

3. 2D měření a vytváření zpráv – provádění pokročilého měření a analýzy

Pouhými několika kliknutími můžete provádět různá měření v reálném čase – od měření vzdálenosti, poloměru a dalších 2D měření až po automatická měření oblastí – přímo na obrazovce.
Data lze ukládat a později k nim přistupovat při dalším měření. Navíc bezplatný komunikační software umožňuje komukoli využívat funkce měření ze svého vlastního počítače.

4. 3D měření – 3D spojování obrazu a měření drsnosti

Digitální mikroskopy dokážou vytvářet plně zaostřená 3D zobrazení pouhým stisknutím tlačítka. Funkce trojrozměrného měření umožňuje snadné pozorování tvaru povrchu cíle a zjednodušuje komunikaci s ostatními.

5. Možnost ručního použití – pozorování ze všech směrů

Digitální mikroskopy řady VHX umožňují snadné pozorování z ruky. Díky nastavení pozorovacího úhlu kamery a objektivu vám při pozorování vzorku nikdy neunikne žádný detail. Kromě toho lze výrazně zkrátit dobu potřebnou pro kontrolu.

6. 4K monitor – rychlá analýza a debata o snímku

Zvětšené snímky se zobrazují na velkém monitoru s vysokým rozlišením, takže několik osob současně může snímky sledovat a diskutovat o nich přímo na místě. Uživatelé mohou efektivněji provádět analýzy a okamžitě reagovat na stížnosti zákazníků.

7. Optimální osvětlení – automatické získávání osvětlení ze všech směrů

Pouhým stisknutím tlačítka Optimise (Optimalizovat) se zobrazí devět různých scénářů osvětlení.
Odtud můžete rychle vybrat obraz, který je ideální pro pozorování vašeho cíle.

8. Odstranění odlesků – funkce odstranění kruhů potlačuje odlesky na cílech

Aby se předešlo tomu, že některé části snímku nebude možné pozorovat kvůli odleskům, pořídí se více snímků při současné změně směru kruhového světla. To umožňuje odstranit nežádoucí odlesky na povrchu cíle pouhým stisknutím tlačítka.

REJSTŘÍK