Základy čárových kódů

„Čárový kód“ je obecný termín označující symboly, které vyjadřují údaje prostřednictvím kombinace čar a mezer. Čárové kódy obsahují nejrůznější informace důležité pro distribuci a produktový management. Tyto informace lze přečíst během okamžiku naskenováním čárových kódů pomocí ručního terminálu nebo čtečky čárových kódů, proto jsou čárové kódy široce využívány v nejrůznějších odvětvích. Jak jsou informace v čárovém kódu uloženy? Tato kapitola obsahuje srozumitelné vysvětlení prvků tvořících čárové kódy a představuje obvyklé typy, charakteristiky a způsoby použití čárových kódů.

REJSTŘÍK