Základy 2D kódů

2D kódy obsahují informace v horizontálním i vertikálním směru. Díky tomu mají vyšší hustotu záznamu než čárové kódy, které jsou jednorozměrné, a umožňují uložit velký objem informací na malý prostor. 2D kódy umožňují označovat malé díly a výrobky a řídit sledovatelnost ve velkém rozsahu, což u čárových kódů není možné. Existují dva typy 2D kódů: skládané a maticové. Mezi faktory pro rozhodnutí, jaký typ použít, patří například objem zpracovávaných informací, oblast značení nebo metoda čtení. Tato kapitola popisuje QR kódy a kódy DataMatrix.

REJSTŘÍK