Položky ověření ISO/IEC 15416 a jejich význam

1 DEC (Dekódování)

Posuzuje, zda je při provedení dekódování možné číst.
Pokud je kvalita této položky příliš nízká, nemusí být možné identifikovat čárový kód jako takový.

2 EDGE (Zjištění okrajů)

Posuzuje, zda přečtený počet okrajů čárového kódu (bodů, kde barva přechází z černé do bílé) odpovídá očekávanému počtu okrajů.
Jak je vidět na obrázku vpravo dole, zahrnutí bílých čar v důsledku např. poškrábání snižuje kvalitu.

A
Správně
B
Poškrábání

3 SC (Kontrast symbolů)

Posuzuje rozdíl mezi maximální intenzitou světla (Rmax) a minimální intenzitou světla (Rmin) v oblasti kódu.
Pokud je celkový kontrast nedostatečný, kvalita je nízká.

4 MINR (Minimální odrazivost)

Určuje minimální odrazivost v průběhu signálu skenu.
Posuzuje, zda minimální intenzita světla (Rmin) představuje 50% nebo méně než maximální intenzity světla (Rmax).
Pokud jsou čáry vyznačeny celkově slabě, kvalita je nízká.

5 MINE (Minimální kontrast okrajů)

Posuzuje, zda minimální rozdíl v odrazivosti mezi mezerou (včetně tiché zóny) a sousedícími čárami je 15% nebo méně.
Pokud jsou některé čáry úzké nebo je část pozadí zašpiněná, kvalita je nízká.

6 MOD (Modulace)

Posuzuje poměr mezi minimálním kontrastem okrajů a minimálním kontrastem symbolů.
Pokud jsou některé čáry úzké nebo je část pozadí zašpiněná, kvalita je nízká.

A
Některé čáry jsou úzké.
B
Je přítomna nečistota.

7 QZ (Tichá zóna)

Posuzuje, jestli šířka tiché zóny odpovídá normě.

A
Tichá zóna

8 DCD (Dekódovatelnost)

Dekódovatelnost se určuje pro jednotlivé typy kódu. Vyhodnocuje se tím velikost chyby mezi obrazcem s ideální šířkou čáry a obrazcem se skutečnou šířkou čáry.
Pokud jsou čáry nebo mezery příliš široké nebo příliš úzké, kvalita je nízká.

A
Správně
B
Nesprávná šířka čáry

9 DEF (Vady)

Posuzuje nerovnoměrnost barev v rámci prvků.
Pokud jsou čáry nebo mezery nevýrazné nebo zašpiněné, kvalita je nízká.

REJSTŘÍK