EAN

Na světě existuje zhruba 100 typů čárových kódů. V následujícím textu představíme čárové kódy EAN.

Kód EAN a systém POS

Kód EAN

EAN je standardizovaný čárový kód vyznačený na většině obchodních produktů, které jsou v současné době k dostání.
EAN se používá v systému POS, široce rozšířeném v obchodech se smíšeným zbožím.
EAN je kompatibilní s kódy UPC, používaným v USA a Kanadě, a JAN, používaným v Japonsku. Jde o celosvětově univerzální kód.

EAN = European Article Number
UPC = Universal Product Code
JAN = Japan Article Number

Kód EAN
Toto je šampón Emollient (C) japonské (A) společnosti OO (B) .
Tento kód je celosvětově unikátní.

Systém POS

Tento systém se používá pro řízení prodeje, zásob a nákupu komerčních produktů pomocí přečtení kódu EAN na produktu, který lze zakoupit v supermarketech a obchodech se smíšeným zbožím. Protože tento systém zároveň poskytuje přesné údaje o spotřebitelských trendech, pomáhá i při rozhodování o strategii managementu.

Systém POS
A
Tato položka se prodává za 280 jenů.
B
Na skladě už je jen 10 kusů. Zkuste zakoupit 50 kusů.
C
Položka se prodává dobře. Jde na odbyt.
 1. (1) Řízení prodeje
 2. (2) Řízení zásob a nákupu
 3. (3) Zjištění spotřebitelských trendů

(1) Řízení prodeje

Při použití čárového kódu může s pokladnou bez potíží pracovat kdokoli. Systém pomáhá pracovníkům, kteří nemají zkušenosti s obsluhou pokladny, aby zákazníci nemuseli dlouho čekat.
Výpočet denních tržeb lze provést okamžitě.

(2) Řízení zásob a nákupu

Systém v reálném čase odpovídá na otázky jako:

 • Kdo si produkt koupil?
 • Kdy byl produkt zakoupen?
 • Který produkt byl zakoupen?

Díky tomu je teď možné nakoupit požadovaný produkt v potřebnou dobu.
Protože pro obchody s omezenými prostory, například večerky, je obtížné udržovat si velké zásoby, je pro ně velmi důležité moci nakupovat prodejné zboží v prodejném množství. Potraviny s datem spotřeby, např. hotová jídla, se nesmí dlouho vystavovat. Systém umožňuje zorganizovat nákup v potřebném čase a v potřebném množství.

(3) Zjištění spotřebitelských trendů

V reálném čase lze získat veškeré informace tohoto typu:

 • Jaký produkt se nejlépe prodává?
 • Na jaké zákazníky je třeba se zaměřit?
 • Jaký produkt se naopak prodává nejhůře?
 • Jaká akce vedla k úspěšnému prodeji?

Tyto informace jsou velmi užitečné pro rozhodování o strategii managementu.

Složení dat kódu EAN

Složení dat

Kód EAN má následující složení dat.

Standardní typ [13 číslic]
Systém POS
A
Kód země [2 číslice]
B
Kód výrobce [5 číslic]
C
Kód položky produktu [5 číslic]
D
Kontrolní číslice

(1) Kód země

Představuje název země.

(2) Kód výrobce

Představuje název původního prodejce.
Aby byl kód výrobce přidělen, je třeba požádat o jeho registraci v kódovém centru příslušné země.
Kód EAN lze použít až po získání kódu výrobce.

(3) Kód položky produktu

Identifikuje produkt. Výrobce, který obdržel kód položky produktu, může provést vlastní nastavení. Různé produkty stejného výrobce mají různé kódy položky produktu.

Čárový kód sešívačky Kokuyo
Čárový kód zápisníku Kokuyo ve formátu B5
A
Kód výrobce
B
Kód položky produktu

Seznam kódů zemí

Počet členských zemí je 94 (92 kódových center). (Poznámka 1)

Kód země Název země
0~9 USA, Kanada (Poznámka 2)
20~29 Značení v obchodu pro maloobchodníky (Poznámka 3)
30~37 Francie
380 Bulharsko
383 Slovinsko
385 Chorvatsko
387 Bosna a Hercegovina
400~440 Německo
45 + 49 Japonsko
460~469 Rusko a další
471 Tchaj-wan
474 Estonsko
475 Lotyšsko
476 Ázerbájdžán (pozn. 4)
477 Litva
478 Uzbekistán
479 Srí Lanka
480 Filipíny
481 Bělorusko
482 Ukrajina
484 Moldavsko
485 Arménie
486 Gruzie
487 Kazachstán
489 Hongkong
50 Velká Británie
520 Řecko
528 Libanon
529 Kypr
531 Makedonie
535 Malta
539 Irsko
54 Belgie, Lucembursko
560 Portugalsko
569 Island
57 Dánsko
590 Polsko
594 Rumunsko
599 Maďarsko
600~601 Jihoafrická republika
609 Mauricius
611 Maroko
613 Alžírsko
619 Tunisko
621 Sýrie
622 Egypt
625 Jordánsko
626 Írán
628 Saúdská Arábie (pozn. 4)
64 Finsko
690~693
70
729
73
740
741
742
743
744
745
746
750
759
76
770
773
775
777
779
780
784
786
789
80~83
84
850
858
859
860
867
869
87
880
885
888
890
893
899
90~91
93
94
955
977
978~979
980
981~982
99
Neuvedeno (pozn. 5)

(Poznámka 1) USA a Kanada nepatří mezi členské země EAN. Kód země pro USA a Kanadu byl v roce 2005 změněn z 00 na 13.
(Poznámka 2) UPC, jednotný kód produktů v USA a Kanadě, byl zaveden v roce 1973. Členy mezinárodní asociace EAN je dalších 94 zemí (92 organizací). Kód země pro USA a Kanadu byl v roce 2005 změněn z 00 na 13.
(Poznámka 3) Kódová centra jednotlivých zemí si definují vlastní použití. Používá se převážně pro značení v obchodu u maloobchodníků.
(Poznámka 4) Nová členská země od roku 1999
(Poznámka 5) Nová členská země od roku 1999 (kód země bude určen)

Od ledna 2001 se mohou paralelně používat kódy výrobce s 5 a 7 číslicemi.
Budou však přiřazena následující čísla, aby nedocházelo k výskytu kódů EAN se stejnými čísly. (Následující tabulka platí jen pro Japonsko.)

Jak je vidět výše, první tři číslice umožňují zjistit, jestli má kód výrobce 5 nebo 7 číslic.

Kód výrobce s 5 číslicemi 4900000~4999999
4500000~4599999
Kód výrobce se 7 číslicemi 456000000~459999999

Zdrojové značení a značení v obchodu

Zdrojové značení

Zdrojové značení znamená, že výrobci nebo prodejci vytisknou kódy EAN na balení produktů nebo kontejnery během výroby nebo balení. Většina potravin a zboží denní potřeby má zdrojově značené kódy EAN. Jak bylo uvedeno výše, pro provedení zdrojového značení produktu je potřeba registrace kódu položky produktu.

Zápisník B5 MADE IN JAPAN
Značení v obchodu
A
Zdrojově značený čárový kód má „49“ nebo „45“

Značení v obchodu

Čerstvé potraviny (zelenina, maso atd.) jsou označeny štítky, kde je značení speciálně určeno konkrétním supermarketem, protože cena závisí na hmotnosti každého produktu. Této operaci se říká značení v obchodu, protože k ní dochází pouze v obchodech.
Protože zboží se značením provedeným v obchodu (např. zelenina) se prodává pouze v daném obchodu, není potřeba žádný kód výrobce a obchod tedy může použít libovolné složení dat. Čárový kód může obsahovat i cenu. U prvních dvou číslic odpovídajících kódu země EAN se však doporučuje používat číslice 20 až 29, aby nedošlo k záměně.

Značení v obchodu
A
Čárový kód se značením v obchodu akceptuje čísla od 20 do 29. Čárový kód může obsahovat i cenu.

Použití v jiných odvětvích

Zdrojově značené čárové kódy u knih a časopisů přebírají systém čárových kódů EAN, ale mají vlastní složení dat, odpovídající individuálním požadavkům daného odvětví. Čárový kód obsahuje informace včetně cen.

Kód EAN pro knihy

Knihy mají kód ISBN (International Standard Book Number), který klasifikuje každou knihu.

A
Kód země
B
Kód vydavatele
C
Kód knihy
D
Kontrolní číslice

Čárový kód je tvořen klasifikačním kódem (klasifikovaným podle prodávaného předmětu, zdroje vydání, obsahu) a kódem ceny (bez daně) v kombinaci s ISBN.

A
Příznak (978) k identifikaci ISBN
B
ISBN
C
Příznak (192) k identifikaci klasifikačního kódu a kódu ceny
D
Klasifikační kód
E
Kód ceny

Složení kódu EAN

Složení kódu EAN (podrobnosti)

Kódy EAN obsahují následující složky:

Standardní typ
Standardní typ
A
Levá krycí čára
B
Levá data znaků (6 číslic)
C
Středová čára
D
Pravá data znaků (5 číslic)
E
Kontrolní číslice
F
Pravá krycí čára
Krátký typ
Krátký typ
A
Levá krycí čára
B
Levá data znaků (4 číslice)
C
Středová čára
D
Pravá data znaků (3 číslice)
E
Kontrolní číslice
F
Pravá krycí čára

EAN nepoužívá počáteční a koncový znak, protože má vlevo levou krycí čáru, vpravo pravou krycí čáru a uprostřed čárového kódu středovou čáru.

Další čísla jsou uspořádána v pořadí.
Jak je vidět z uspořádání čárového kódu výše, standardní typ má jen 12 číslic včetně kontrolní číslice. Ve skutečnosti však reprezentuje 13 číslic dat. Podrobnosti zde.

Složení znaků EAN

Kód EAN je složen z následujících znaků. Vpravo a vlevo od středové čáry jsou použity různé sekvence čar reprezentující čísla.
Sekvence čar vlevo od středové čáry mají „lichou paritu“ a „sudou paritu“.

Znak Levá lichá parita Levá sudá parita Pravá sudá parita
Sekvence čar Sekvence čar Sekvence čar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Levá krycí čára
Středová čára
Pravá krycí čára

U standardního typu je znak zcela vlevo (první číslice) určen libovolnou kombinací lichých a sudých parit 6 znaků vlevo od středové čáry.
Kombinace je následující:

O…Lichá parita, E…Sudá parita
První znak Kombinace O a E
0 OOOOOO
1 OOEOEE
2 OOEEOE
3 OOEEEO
4 OEOOEE
5 OEEOOE
6 OEEEOO
7 OEOEOE
8 OEOEEO
9 OEEOEO

U krátkého typu (8 číslic) jsou všechny znaky (4 číslice) vlevo od středové čáry reprezentovány lichými paritami.

Standardní velikost a zvětšení

EAN definuje specifikace velikosti čárového kódu následovně.

 • Šířka úzké čáry standardního čárového kódu je 0,33 mm.
 • Standardní čárový kód lze zvětšovat a zmenšovat v rámci rozsahu poměru zvětšení od 0,8 do 2,0. (Rozsah šířek úzké čáry je od 0,26 do 0,66 mm.)

V následující tabulce jsou uvedeny velikosti čárového kódu při jednotlivých zvětšeních. (Pro čárový kód standardního typu [13 číslic])

Zvětšení 0,8 1,0 1,2 2,0
Šířka úzké čáry 0,264 mm 0,33 mm 0,396 mm 0,66 mm
Délka čárového kódu 29,83 mm 37,29 mm 44,75 mm 74,58 mm
Výška čárového kódu 18,29 mm 22,86 mm 27,43 mm 45,72 mm
A
Délka čárového kódu
B
Výška čárového kódu

Vlastnosti složení kódu EAN

Složení kódu EAN má následující vlastnosti:

 • Kód EAN používá 4 různé šířky čar a vyžaduje vysokou kvalitu tisku. Při použití tiskáren s horší kvalitou tisku, například inkoustových tiskáren pro FA nebo maticových jehličkových tiskáren, čtečka čárových kódů nemůže zajistit stabilní čtení.
 • Počet číslic je pevný a uživatel si nemůže vytvořit složení dat dle vlastní volby.

UPC

Co je UPC?

UPC je jednotný kód produktů používaný v USA a Kanadě. Na UPC jsou založeny kódy EAN v Evropě a JAN v Japonsku.
U UPC se používají hlavně typy UPC-A a UPC-E. UPC-A má 12 číslic, UPC-E má 8 číslic.

UPC-A
UPC-A
UPC-E
UPC-E

Složení znaků číselného systému a dat UPC-A

UPC-A se používá pouze v USA a Kanadě a nemá žádný kód země. Místo toho první číslice, nazývaná znak číselného systému (NS), definuje obsah informací.
Následuje souhrn typického složení dat posle hodnot NS:

NS Použití Složení dat
0,6,7 Pro zdrojové značení
(stejný systém jako u EAN)
(Do 19. března 2000)
A
NS
B
Kód výrobce
C
Kód položky produktu
D
C/D
1,8,9 Pro zdrojové značení
(stejný systém jako u EAN)
(Od 20. března 2000 dále)
A
NS
B
Kód výrobce
C
Kód položky produktu
D
C/D
2 Pro značení v obchodu
(vážení komodit)
A
NS
B
Kód výrobce
C
C/D ceny
D
Cena
E
C/D
5 Pro kupóny
A
NS
B
Kód výrobce
C
Kód rodiny
D
Cena kupónu
E
C/D

C/D = Kontrolní číslice

Ve zkratce

Kódy výrobce udělované po 20. březnu 2000 se změnily na 7 číslic, stejně jako u EAN.

REJSTŘÍK