CODE 128 a GS1-128

Na světě existuje zhruba 100 typů čárových kódů. V následujícím textu představíme čárové kódy CODE128 a GS1-128.

CODE 128

CODE 128 je čárový kód vyvinutý společností Computer Identics Corporation (USA) v roce 1981.
CODE 128 umí vyjádřit všech 128 znaků ASCII kódu (číslice, velká písmena, malá písmena, symboly a řídicí znaky). Protože představuje všechny znaky, které lze použít u počítačové klávesnice (kromě japonských kandži, hiragana a katakana), jde o čárový kód vhodný pro práci s počítačem.

Složení kódu CODE 128

Základní složení je následující:

A
Počáteční kód
B
Kontrolní číslice (Modulus 103)
C
Koncový kód
 • Existují 4 typy velikosti čar.
 • Jeden znak je znázorněn 3 čárami a 3 mezerami (celkem šest prvků).
 • Počáteční znak má tři typy: „CODE-A“, „CODE-B“ a „CODE-C“. Type počátečního znaku určuje složení následujících znaků. (Tabulku složení znaků najdete zde. Pokud je například jako počáteční znak použit znak CODE A, lze vyjádřit znaky uvedené ve sloupci CODE-A.)
A
Začátek se znakem CODE-C
B
Změna na CODE-A
 • Při použití CODE-C lze jedním typem sekvence čar vyjádřit dvouciferná čísla. To umožňuje velmi vysokou hustotu dat.
 • Při použití znaků kódové sady (CODE-A, CODE-B a CODE-C) se čárový kód zahájený počátečním znakem CODE-A může během zpracování čárového kódu změnit tak, aby bylo možné použít znaky ve sloupcích CODE-B nebo CODE-C.
 • Při použití volby „SHIFT“ se na znak v následujícím sloupci (A na B, B na C, C na A) může změnit jen jeden znak vedle SHIFT. (Je to podobné jako při použití klávesy SHIFT na počítačové klávesnici.)
 • Jako kontrolní číslice se používá Modulus 103.

Složení kódu CODE 128

Numerická
hodnota
CODE
A
CODE
B
CODE
C
Sekvence čar
0 SP SP 00
1 ! ! 01
2 " " 02
3 # # 03
4 $ $ 04
5 % % 05
6 & & 06
7 ' ' 07
8 ( ( 08
9 ) ) 09
10 10
11 + + 11
12 , , 12
13 - - 13
14 . . 14
15 / / 15
16 0 0 16
17 1 1 17
18 2 2 18
19 3 3 19
20 4 4 20
21 5 5 21
22 6 6 22
23 7 7 23
24 8 8 24
25 9 9 25
26 26
27 ; ; 27
28 < < 28
29 = = 29
30 > > 30
31 ? ? 31
32 @ @ 32
33 A A 33
34 B B 34
35 C C 35
36 D D 36
37 E E 37
38 F F 38
39 G G 39
40 H H 40
41 I I 41
42 J J 42
43 K K 43
44 L L 44
45 M M 45
46 N N 46
47 O O 47
48 P P 48
49 Q Q 49
50 R R 50
51 S S 51
52 T T 52
53 U U 53
54 V V 54
55 W W 55
56 X X 56
57 Y Y 57
58 Z Z 58
59 [ [ 59
60 \ \ 60
61 ] ] 61
62 ^ ^ 62
63 _ _ 63
64 NUL 64
65 SOH a 65
66 STX b 66
67 ETX c 67
68 EOT d 68
69 ENQ e 69
70 ACK f 70
71 BEL g 71
72 BS h 72
73 HT i 73
74 LF j 74
75 VT k 75
76 FF l 76
77 CR m 77
78 SO n 78
79 SI o 79
80 DLE p 80
81 DC1 q 81
82 DC2 r 82
83 DC3 s 83
84 DC4 t 84
85 NAK u 85
86 SYN v 86
87 ETB w 87
88 CAN x 88
89 EM y 89
90 SUB z 90
91 ESC { 91
92 FS 92
93 GS } 93
94 RS 94
95 US DEL 95
96 FNC 3 FNC 3 96
97 FNC 2 FNC 2 97
98 SHIFT SHIFT 98
99 CODE C CODE C 99
100 CODE B FNC 4 CODE B
101 FNC 4 CODE A CODE A
102 FNC 1 FNC 1 FNC 1
103 ZAČÁTEK (CODE A)
104 ZAČÁTEK (CODE B)
105 ZAČÁTEK (CODE C)
KONEC

Vlastnosti CODE 128

 • Čárový kód CODE 128 může obsahovat všech 128 znaků ASCII kódu (včetně řídicích znaků jako [ESC], [STX], [ETX], [CR] a [LF]).
 • Při použití CODE-C jako počátečního znaku může jeden typ sekvence čar vyjádřit dvouciferná čísla. To umožňuje velmi efektivní složení čárového kódu. U čárových kódů, jejichž data mají 12 nebo více číslic, umožňuje CODE 128 menší velikost než ITF.
 • Protože CODE 128 používá 4 typy velikosti čar, jsou potřeba tiskárny s vysokou kvalitou tisku. Kód CODE 128 není vhodné tisknout na maticových jehličkových tiskárnách nebo inkoustových tiskárnách pro FA ani flexograficky na vlnitou lepenku.

Použití CODE 128

Při použití CODE-C jako počátečního znaku dokáže CODE 128 vytvořit čárový kód s velmi vysokou hustotou dat, pokud se zpracovávají pouze čísla.
GS1-128 využívá charakteristiky CODE 128 a v současné době se používá v mnoha průmyslových aplikacích. U GS1-128 obsahuje čárový kód nejrůznější údaje, například datum výroby produktu, datum spotřeby, hmotnost, velikost, číslo šarže, místo určení, účet zákazníka apod.

CODE 128 se používá v následujících odvětvích:

 • Oděvní průmysl v USA
 • Potravinářský průmysl v USA
 • Farmaceutický a zdravotnický průmysl v USA
 • Potravinářský průmysl v Austrálii a na Novém Zélandu
 • Evropský farmaceutický a zdravotnický průmysl

GS1-128

Co je GS1-128?

GS1-128 je čárový kód, který kromě dat v současnosti dostupných kódů JAN a standardního distribučního kódu (ITF) poskytuje řadu dalších údajů včetně dat distribučních a obchodních transakcí.

Čárový kód GS1-128 může obsahovat následující údaje:

 • Číslo balení
 • Množství v balení
 • Hmotnost, obsah a objem
 • Datum výroby a ověření kvality
 • Číslo šarže
 • Číslo lokality (místo určení)
 • Číslo účtu zákazníka
 • Číslo objednávky zákazníka

Z potřebných údajů se vytvářejí štítky s čárovými kódy pro nejrůznější použití.

Například online nakupování nebo objednávání pomocí EDI (systému pro výměnu elektronických dat mezi společnostmi), správu data spotřeby potravin, správu data použitelnosti léčiv, zjednodušení práce při kontrole příchozích produktů, třídění obalů pro jednotlivé destinace atd. (Následující štítek je příklad výrobce potravin.)

A
Kód položky produktu
B
Platnost kontroly kvality (27. srpna 1999)
C
Dodávané množství
D
Čistá hmotnost
E
Číslo šarže
F
Sériové číslo

Pozadí zavedení kódu GS1-128

Kód JAN a standardní distribuční kód (ITF) jsou čárové kódy pro označení samotného produktu a jeho množství a nejsou určeny pro údaje jako datum výroby, číslo balení, platnost kontroly kvality nebo číslo objednávky.
I když CODE 39 umožňuje takové údaje do čárového kódu vložit, výměna těchto údajů mezi společnostmi není možná, protože definice a počet číslic údajů se liší.
Kód GS1-128 byl zaveden jako celosvětový univerzální čárový kód pro běžné použití, kde jsou položky, počet číslic údajů a typ čárového kódu standardizovány.

Složení kódu GS1-128

Základní složení kódu GS1-128 je následující:

 • Jako čárový kód je použit Code 128.
 • K oddělení požadovaných údajů, jako je hmotnost nebo datum spotřeby, je přidán „aplikační identifikátor (AI)“, za nímž následují data. Pokud je vyjádřeno více údajů než jeden, musí s ním být spojen každý z nich.
GS1-128
A
AI označující kód kontejneru dodávky
B
AI označující platnost kontroly kvality
C
AI označující dodávané množství

Přestože jsou aplikační identifikátory v závorkách, v datech čárového kódu nejsou závorky zahrnuty. Jsou použity jen pro znázornění.

Ve výše uvedeném příkladu je za aplikační identifikátor „01“ zařazen 14místný kód pro identifikaci kontejneru dodávky (minimální balicí jednotka pro krabice z vlnité lepenky). Za aplikačním identifikátorem „15“ následuje údaj stanovující platnost kontroly kvality (datum použitelnosti nebo expirace léku) na 27. srpna 1995. Za posledním aplikačním identifikátorem „30“ následuje údaj uvádějící dodávané množství jako 3 kusy.
Kromě výše uvedených existuje ještě asi 100 aplikačních identifikátorů. Požadované údaje jsou vybrány a do čárových kódů vloženy uživatelem.

Kód GS1-128 není určen k vyjádření pevných dat, nýbrž dat volitelných uživatelem. Aby bylo zajištěno konzistentní používání kódu GS1-128 mezi jednotlivými společnostmi, musí si každé odvětví a skupiny zainteresovaných společností vypracovat standardy systému čárových kódů s příslušnými daty.

 • Pro odlišení kódu GS1-128 od CODE 128 je nutné za počáteční znak (CODE-A až C) uvést [FNC 1](funkce 1).
 • Pokud počty číslic údajů za aplikačním identifikátorem mají proměnlivou délku, uvádí se [FNC 1] k oddělení údajů.
A
Počáteční kód C
B
[FNC 1] signalizující GS1-128
C
Údaj 1 (pevná délka)
D
Údaj 2 (proměnlivá délka)
E
[FNC 1] k oddělení údajů
F
Údaj 3 (proměnlivá délka)
G
Kontrolní číslice
H
Koncový kód
 • Pokud se ke kódu EAN a standardnímu distribučnímu kódu (ITF) přidá GS1-128, lze jej použít jako kód pro přidání dalších dat.

Kód GS1-128 je určen ke znázornění aplikačních identifikátorů a dat souvisejících s produkty nebo transakčních dat společností pomocí CODE 128.
Jinými slovy je GS1-128 standard pro aplikace pro znázornění různých dat. CODE 128 je standard jen pro samotný čárový kód. Rozdíl mezi GS1-128 a CODE 128 je v tom, zda reprezentují aplikaci.
Protože GS1-128 používá složení čárového kódu CODE 128, libovolnou čtečku čárových kódů, která umí číst kódy CODE 128, lze použít ke čtení dat GS1-128.

Aplikační identifikátor

Aplikační identifikátor

Existuje 100 typů aplikačních identifikátorů, které lze klasifikovat následovně. Některé údaje následující za aplikačními identifikátory mají pevný počet číslic (ID standardního kartonu, datum a jednotka měření), jiné mají nedefinovaný počet číslic (číslo šarže, sériové číslo, množství v balení, množství a číslo objednávky).

Klasifikace Obsah Aplikační identifikátor
Styl balení
 • Čísla kartonů jsou uvedena na krabicích z vlnité lepenky, které obsahují směs produktů.
 • Čísla kartonů jsou uvedena na všech krabicích z vlnité lepenky, které jsou naskládány na paletách.
 • Pro použití ASN (Advanced Shipment Notice) s indikací na štítku SCM.
00 „ID standardního kartonu“
Produktový management
 • Krabice z vlnité lepenky splňuje dodací podmínky a není uveden žádný standardní distribuční symbol ITF.
01 „Kód kontejneru dodávky“
 • Repasované produkty a modifikované produkty
20
 • Jsou uvedeny údaje o produktu (datum výroby, datum balení a záruční lhůta).
11~17
 • Číslo šarže produktu
10
 • Sériové číslo produktu
21
Indikace měření
 • Hmotnost, objem a obsah jsou uvedeny na krabici z vlnité lepenky, která obsahuje měřené produkty (potraviny a čerstvé ryby).
310~369
Správa
 • Číslo objednávky zákazníka
400
 • Číslo objednávky zákazníka
401
 • Číslo lokality (společnosti, kanceláře a konkrétní místa)
410~421
 • Interní použití a případné sady dat společností
90~99

Typické aplikační identifikátory

Aplikační identifikátor Obsah Počet číslic dat
00 ID standardního kartonu Čísla s 18 číslicemi

„00“ je identifikátor připojující sériové číslo balení ke každé krabici z vlnité lepenky a paletě k dodání. Proto je pro každou dodávku použito jiné číslo.
Údaj má 18 číslic s následujícím složením:

Typ balení 1 číslice
Univerzální kód společnosti 7 číslic
Sériové číslo balení pro každou dodávku 9 číslic
Kontrolní číslice (váha Modulus 10/3) 1 číslice

„Typ balení“ je následující:

Typ balení
0 Bedna nebo karton
1 Paleta (větší než bedna a karton)
2 Kontejner (větší než paleta)
3 Jakýkoli jiný typ balení než výše uvedené
4 Podle vnitřních předpisů (pro interní použití)
5 Podle požadavků vzájemně schválených zúčastněnými společnostmi
6~9 Nepovolené použití
Typ balení

„Univerzální kód společnosti“ u společností s registrací JAN tvoří „kód země“ + „kód výrobce“. Společnosti, které registraci JAN nemají, musí získat univerzální kód obchodního účtu.

„ID standardního kartonu“ se v Evropě a Americe nazývá SSCC-18 (Serial Shipping Container Code).

Aplikační identifikátor Obsah Počet číslic dat
01 Kód kontejneru dodávky Čísla s 14 číslicemi

Na „01“ se obecně aplikuje stejné složení jako u standardního distribučního kódu (ITF). Tvoří jej kód EAN produktů v balení a indikátor balení označující množství produktu.

Indikátor balení 1 číslice
Kód EAN 12 číslic
Kontrolní číslice (váha Modulus 10/3) 1 číslice

„Indikátor balení“ je následující:

Indikátor balení
0 Krabice z vlnité lepenky, které obsahují směs produktů
1~8 Krabice z vlnité lepenky pro jednu položku, která obsahuje stejné množství. Nastavení je v rozsahu od 1 do 8. Často se nastavuje 1.
9 Krabice z vlnité lepenky, která obsahuje různá množství jedné položky

Protože „kód kontejneru dodávky“ má stejné složení dat jako kód EAN a standardní distribuční kód, může se použít pouze v případě, že kód EAN a standardní distribuční kód nejsou na krabicích z vlnité lepenky natištěny.

„Kód kontejneru dodávky“ se v Evropě a Americe nazývá SCC-14 (Shipping Container Code).

A
Identifikátor (01 je kód kontejneru dodávky.)
B
Kód kontejneru dodávky
C
Identifikátor (17 znamená platnost pro prodej.)
D
Platnost pro prodej (30. srpna 1998)
E
Identifikátor (10 je číslo šarže.)
F
Číslo šarže
Aplikační identifikátor Obsah Formát
10 Číslo šarže V rámci 20 alfanumerických znaků

„10“ je aplikační identifikátor označující číslo šarže produktu. K dispozici 20 alfanumerických znaků (s proměnlivou délkou) nebo méně.

Aplikační identifikátor Obsah Formát
11 Datum výroby (RRMMDD) Čísla s 6 číslicemi
13 Datum balení (RRMMDD) Čísla s 6 číslicemi
15 Platnost kontroly kvality (RRMMDD) Čísla s 6 číslicemi
17 Platnost pro prodej (RRMMDD) Čísla s 6 číslicemi

Jsou uvedeny údaje různých dat.
U platnosti kontroly kvality jsou uvedeny důležité údaje potřebné pro správu. Například „datum spotřeby“ u potravin nebo „datum použitelnosti“ u léků.

Aplikační identifikátor Obsah Formát
400 Číslo pro správu (číslo objednávky zákazníka) V rámci 30 alfanumerických znaků
411 Číslo lokality (číslo účtu zákazníka) Čísla s 13 číslicemi

Toto jsou aplikační identifikátory označující údaje pro správu jako „číslo objednávky“ zákazníka nebo „číslo účtu zákazníka“.

Aplikační identifikátor Obsah Formát
410 Číslo lokality (kód místa určení) Čísla s 13 číslicemi
420 Číslo lokality (kód PSČ místa určení) V rámci 9 alfanumerických znaků

Slouží k třídění zboží podle místa určení. „410“ je aplikační identifikátor umožňující třídění pro jednotlivé společnosti při použití kódu EAN společností.
„420“ je aplikační identifikátor umožňující třídění pro jednotlivá místa určení dodávky při použití PSČ.

Příklad ukazuje použití AI „420“ a PSČ „22071“ představujícího vnitrostátní místo určení dodávky pro donáškovou službu.

REJSTŘÍK