Co je QR kód?

Struktura QR kódů

QR kód (Quick Response code, tj. kód rychlé reakce) je maticový 2D kód pro vysokorychlostní čtení, vyvinutý společností DENSO WAVE v roce 1994. V roce 1997 byl registrován v ISS podle normy AIMI a v roce 2000 podle norem ISO/IEC.
Micro QR kód byl navíc v roce 2004 standardizován jako JIS-X-0510.

Specifikace QR kódů

Nejmenší prvek (černý nebo bílý čtvereček) QR kódu se nazývá „modul“. QR kód tvoří kombinace černých a bílých modulů, obrazce pro detekci pozice, obrazce časování,
formátovací informace obsahující úroveň korekce chyb a čísla masek, oblast dat a kód korekce chyb
(Reedův–Solomonův kód).

Specifikace
Nejmenší velikost symbolu 21 × 21 modulů
Největší velikost symbolu 177 × 177 modulů
Maximální kapacita dat Numerická 7089 znaků
Alfanumerická 4296 znaků
Kandži 1817 znaků

Obrazce pro detekci pozice

Obrazce pro detekci pozice jsou uspořádány ve třech rozích QR kódu. (Micro QR kód má jeden.) Pozice QR kódu je zjištěna pomocí obrazců pro detekci pozice, které umožňují vysokorychlostní čtení.
Z kterékoli pozice A, B a C je poměr černých a bílých modulů 1:1:3:1:1 a z toho lze určit úhel natočení nebo posun kódu.
Číst lze z libovolného směru, což výrazně zlepšuje efektivitu práce.

(1) Obrazce pro detekci pozice

Obrazec zarovnání

Obrazec zarovnání slouží k detekci pozice, pokud došlo k posunu modulů v důsledku deformace.
Platí pro Model 2.

Obrazec zarovnání
A
Obrazec zarovnání

Okraj

Okraj je bílá oblast kolem QR kódu. Model 1 a 2 vyžadují okraj o velikosti čtyř modulů a Micro QR kód vyžaduje okraj o velikosti dvou modulů.

Okraj
A
Okraj

Obrazec časování

Bílé a černé moduly jsou uspořádány střídavě a určují souřadnice.

Obrazec časování
A
Obrazec časování

Formátovací informace

Obsahují míru korekce chyb a maskovací obrazec kódu. Formátovací informace jsou při čtení kódu přečteny jako první.

Formátovací informace
A
Formátovací informace

Kód korekce chyb (Reedův–Solomonův kód)

Reedův–Solomonův kód slouží k obnově dat, pokud část QR kódu chybí nebo je poškozena. Míra obnovy se liší a existují 4 různé úrovně korekce chyb.

Flek
Flek
Skvrny
Skvrny
Chybějící data
Chybějící data
Úroveň korekce chyb Rozsah poškozené oblasti vůči celkové velikosti kódu
L 7%
M 15%
Q 25%
H 30%

Uspořádání kódu korekce chyb

Data a kód korekce chyb jsou uspořádány následovně. (Příklad: Verze 2 Modelu 2 s úrovní M) Na kód se použije maska, která brání tomu, aby se objevil stejný obrazec jako obrazec pro detekci pozice.

Uspořádání kódu korekce chyb
A
Data (D1-)
B
Kód korekce chyb (E1-)

Specifikace QR kódů

QR kódy se dělí na Model 1, Model 2 a Micro QR kód. Ty mají různé vlastnosti a kapacity dat.
„Verze“ znamená velikost (tj. počet modulů) QR kódu. Vyšší verze obsahuje více dat. (Skutečná velikost kódu se také zvětší.)
Standardní verze je 21 × 21 modulů (Micro QR kód má 11 × 11 modulů) a s každým zvýšením verze se na každé straně přidají 4 moduly (pro Micro QR 2 moduly).

Model 1

Model 1

Model 1 je prototypem Modelu 2 a Micro QR kódu. Verze 1 až 14 jsou registrovány podle normy AIMI.

Maximální kapacita dat
Numerická 1167 znaků
Alfanumerická 707 znaků
Binární 468 bajtů
Kandži 299 znaků

Při zvýšení verze se do kódu přidají ve směru X i ve směru Y 4 moduly.

Model 2

A
Obrazec zarovnání

Model 2 má obrazec zarovnání pro lepší úpravu pozice a obsahuje více dat než Model 1. Verze 1 až 40 jsou registrovány podle normy AIMI. Verze 40 může obsahovat až 7089 numerických znaků.

Maximální kapacita dat
Numerická 7089 znaků
Alfanumerická 4296 znaků
Binární 2953 bajtů
Kandži 1817 znaků

Při zvýšení verze se do kódu přidají ve směru X i ve směru Y 4 moduly.

A
Nárůst dat
B
Verze 1
C
Verze 2

Micro QR kód

Micro QR kód má za účelem zmenšení velikosti pouze jeden obrazec pro detekci polohy, aby jej bylo možné tisknout na nepatrné díly, např. desky plošných spojů. Nejmenší počet modulů je 11 × 11.
Micro QR kódy představují prostorově úspornou alternativu k lineárním čárovým kódům, použitelnou tam, kde stačí 35 znaků nebo méně.

A
Nárůst dat
B
Verze 1
C
Verze 2
Maximální kapacita dat
Numerická 35 znaků
Alfanumerická 21 znaků
Binární 15 bajtů
Kandži 9 znaků

Při zvýšení verze se do kódu přidají ve směru X i ve směru Y 2 moduly.

Jak určit velikost QR kódu

Velikost QR kódu je dána jeho verzí a velikostí modulu.

(1) Určení verze

Vyberte verzi podle datového obsahu, typu znaků a míry korekce chyb.
Maximální počet vstupních znaků je uveden níže.

(2) Určení velikosti modulu

Velikost modulu určete s přihlédnutím k rozlišení tiskárny a výkonnosti skeneru.

(3) Velikost QR kódu je určena

Skutečná velikost QR kódu je určena tak, že se počet modulů vynásobí tisknutelnou velikostí modulu. Abyste zjistili potřebné místo pro QR kód, připočítejte okraje. Model 1 a 2 potřebují jako okraj 4 moduly a Micro QR kód 2 moduly na každé straně.

Pokud je velikost modulu 0,25 mm,

velikosti QR kódu jsou:
5,25 × 5,25 mm u verze 1 (21 × 21)
8,25 × 8,25 mm u verze 4 (33 × 33)
potřebné místo pro okraje je:
7,25 × 7,25 mm u verze 1 (29 × 29)
10,25 × 10,25 mm u verze 4 (41 × 41)

Kapacita dat u jednotlivých verzí

Model 2

Verze (počty modulů) Numerická Alfanumerická Binární Kandži
L M Q H L M Q H L M Q H L M Q H
1(21) 41 34 27 17 25 20 16 10 17 14 11 7 10 8 7 4
2(25) 77 63 48 34 47 38 29 20 32 26 20 14 20 16 12 8
3(29) 127 101 77 58 77 61 47 35 53 42 32 24 32 26 20 15
4(33) 187 149 111 82 114 90 67 50 78 62 46 34 48 38 28 21
5(37) 255 202 144 106 154 122 87 64 106 84 60 44 65 52 37 27
6(41) 322 255 178 139 195 154 108 84 134 106 74 58 82 65 45 36
7(45) 370 293 207 154 224 178 125 93 154 122 86 64 95 75 53 39
8(49) 461 365 259 202 279 221 157 122 192 152 108 84 118 93 66 52
9(53) 552 432 312 235 335 262 189 143 230 180 130 98 141 111 80 60
10(57) 652 513 364 288 395 311 221 174 271 213 151 119 167 131 93 74
11(61) 772 604 427 331 468 366 259 200 321 251 177 137 198 155 109 85
12(65) 883 691 489 374 535 419 296 227 367 287 203 155 226 177 125 96
13(69) 1022 796 580 427 619 483 352 259 425 331 241 177 262 204 149 109
14(73) 1101 871 621 468 667 528 376 283 458 362 258 194 282 223 159 120
15(77) 1250 991 703 530 758 600 426 321 520 412 292 220 320 254 180 136
16(81) 1408 1082 775 602 854 656 470 365 586 450 322 250 361 277 198 154
17(85) 1548 1212 876 674 938 734 531 408 644 504 364 280 397 310 224 173
18(89) 1725 1346 948 746 1046 816 574 452 718 560 394 310 442 345 243 191
19(93) 1903 1500 1063 813 1153 909 644 493 792 624 442 338 488 384 272 208
20(97) 2061 1600 1159 919 1249 970 702 557 858 666 482 382 528 410 297 235
21(101) 2232 1708 1224 969 1352 1035 742 587 929 711 509 403 572 438 314 248
22(105) 2409 1872 1358 1056 1460 1134 823 640 1003 779 565 439 618 480 348 270

Micro QR kód

Verze Korekce chyb Numerická Alfanumerická Binární Kandži
M1 (11) Detekce chyb 5 - - -
M2 (13) L 10 6 - -
M 8 5 - -
M3 (15) L 23 14 9 6
M 18 11 7 4
M4 (17) L 35 21 15 9
M 30 18 13 8
Q 21 13 9 5

REJSTŘÍK