Mechanismy čárových kódů

Struktura čárového kódu

V následujícím textu je vysvětlen formát čárového kódu.

A
Délka čárového kódu
B
Tichá zóna
C
Symbol čárového kódu
D
Výška čárového kódu
E
Počáteční znak
F
Data (zpráva)
G
Kontrolní číslice
H
Koncový znak

Tichá zóna (okraj)

Pravý a levý konec symbolu čárového kódu.
Pokud okraj není dostatečně široký, čtečka čárových kódů nedokáže data z čárového kódu správně naskenovat.
Pravý i levý okraj by měly být alespoň 10krát širší než úzká čára (minimální šířka prvku). (O šířce úzké čáry si přečtěte zde.)

Počáteční/koncový znak

Znak označující začátek nebo konec dat
Počáteční/koncový znak se liší podle typu čárového kódu. CODE 39 používá „*“ a CODABAR používá „a“, „b“, „c“ a „d“. (EAN a ITF používají místo znaku sekvenci čar označující začátek resp. konec dat.)

Data (zpráva)

Sekvence čar představující data (numerické znaky, abecední znaky atd.) jsou uspořádány od levé strany.
Na obrázku nahoře jsou zobrazena data „012“, kde jsou sekvence čar reprezentující číslice 0, 1 a 2 postupně uspořádány zleva.

Kontrolní číslice

Numerická hodnota vypočítaná pro kontrolu chyb čtení. Je připojena přímo za data čárového kódu.
(Podrobnosti zde)

Délka čárového kódu

Délka čárového kódu definuje celkovou délku včetně pravé a levé tiché zóny.
Pokud se délka čárového kódu včetně tichých zón nevejde do šířky skenování, čtečka čárových kódů nemůže data naskenovat.

Výška čárového kódu

Doporučuje se, aby byl čárový kód tak vysoký, jak to tiskárna umožňuje.
Pokud čárový kód není dost vysoký, laser se od něj může odchýlit a způsobit nestabilitu čtení.
Výšku se doporučuje udržovat větší než 15% délky čárového kódu.

Úzká čára a široká čára

V následujícím textu jsou popsány čáry a mezery představující minimální jednotku k vytvoření čárového kódu. Čárový kód je kombinace úzkých a širokých čar a mezer. Jednotlivé čáry a mezery jsou označeny názvy podle následujícího seznamu:

Úzká čára a široká čára
NB Úzká čára
WB Široká čára
NS Úzká mezera
WS Široká mezera

Úzká a široká šířka jsou určeny následujícím poměrem:
NB:WB = NS:WS = 1:2 až 1:3

Šířka úzké čáry je klíčová pro výběr čtečky čárových kódů.
Šířka úzké čáry se také jinak nazývá „minimální šířka prvku“.

Binární úroveň a více úrovní

Čárové kódy v kategoriích CODE 39, CODABAR a ITF tvoří čáry a mezery, kde má úzká či široká šířka dva stupně. Říká se tomu „dvouúrovňový/binární“ čárový kód.
Poměr mezi úzkou a širokou šířkou je 1:2 až 1:3. Je možná určitá tolerance.

A
Úzká čára
B
Široká čára
C
Široká mezera
D
Úzká mezera

Čárové kódy v kategoriích EAN a CODE 128 tvoří čáry a mezery, kde má úzká či široká šířka čtyři stupně. Říká se tomu „víceúrovňový“ čárový kód.
Poměr šířek je 1:2:3:4. Tolerance je velmi omezená.

Dvě úrovně a více úrovní

Co je kontrolní číslice?

Kontrolní číslice je numerická hodnota vypočítaná pro kontrolu chyb čtení.
V následujícím textu je vysvětlen tok kontroly a postup výpočtu.

 1. Kontrolní číslice
  • Čárový kód s daty „123“ a kontrolní číslicí „6“.
 2. Čtení čárového kódu
  Čtení čárového kódu
  • Čárový kód je přečten.
 3. Výpočet kontrolní číslice
  Výpočet kontrolní číslice
  • Kontrolní číslice se vypočítá z dat.
 4. Porovnání dat kontrolní číslice
  Porovnání dat kontrolní číslice
  Porovnání
  ShodaSprávné čtení
  NeshodaNesprávné čtení
  • Vypočítaná kontrolní číslice se porovná s tou, která je připojena ke čtenému čárovému kódu.
  • Pokud se neshodují, nastala chyba čtení.

REJSTŘÍK