Co je kód DataMatrix?

Kód DataMatrix (ECC200) má dvě možné konfigurace, čtvercovou a obdélníkovou, a vždy obsahuje sudý počet modulů.

Struktura kódu DataMatrix

Kód DataMatrix je maticový 2D kód vyvinutý společností ID Matrix v roce 1987. V roce 1996 byl registrován v ISS podle normy AIMI a v roce 2000 podle normy ISO/IEC.

Specifikace
Minimální velikost 10 × 10 modulů
Maximální velikost 144 × 144 modulů
Maximální kapacita dat Numerická 3116 znaků
Alfanumerická 2335 znaků

Mezi starší verze kódu DataMatrix patří ECC000, ECC050, ECC080, ECC100 a ECC140.
ECC200 je nejnovější verze kódu DataMatrix a jeho konfigurace může být čtvercová nebo obdélníková.

ECC000, ECC050, ECC080, ECC100, ECC140

Skládají se z lichého počtu modulů od 9 × 9 do 49 × 49 a používají konvoluční korekci.
Protože i malé zkreslení v případě velkých dat naruší čtení, starší verze se téměř vůbec nepoužívají.

ECC200

ECC200 má upgradovanou funkci korekce chyb, aby nedocházelo k problémům se zkreslením.
Používají Reedovu–Solomonovu korekci chyb, která v případě poškození části kódu obnoví data.
Kód ECC200 je mezinárodně standardizován. Pokud je požadován kód DataMatrix, obecně se používá verze ECC200.

Struktura kódů DataMatrix (ECC200)

Obrazec zarovnání a hodinový obrazec

Oblast dat kódu DataMatrix je obklopena rámečkem ve tvaru L, který se nazývá obrazec zarovnání, a tečkovanými čárami, které se nazývají hodinový obrazec. Čtečky při zpracování obrazu tyto obrazce zaznamenají, aby určily pozici kódu. Kódy DataMatrix je tak možné číst z libovolného směru.

Obrazec zarovnání a hodinový obrazec
A
Hodinový obrazec
B
Obrazec zarovnání

Pokud je modulů více než 24 × 24, kód se rozdělí do bloků, které mají na jedné straně maximálně 24 modulů. Tato struktura brání deformaci kódu.

Velikost kódu a počet bloků

Velikostí kódu je celkem 24 od 10 × 10 modulů po 144 × 144 modulů (včetně šesti velikostí pro obdélníkový typ).
Pokud má kód více než 26 × 26 modulů (více než 24 × 24 modulů pro data), rozdělí se do bloků, které mají na jedné straně maximálně 24 modulů – viz níže. Tato struktura brání deformaci kódu.

Velikost symbolu Blok Datová buňka
10 × 10 až 26 × 26 1 8 × 8 až 24 × 24
28 × 28 až 52 × 52 4 14 × 14 až 24 × 24
64 × 64 až 104 × 104 16 14 × 14 až 24 × 24
120 × 120 až 144 × 144 36 18 × 18 až 22 × 22
Velikost kódu a počet bloků

Okraj

Okraj kolem kódu DataMatrix by měl být větší než modul.

Okraj
A
Okraj

Kód korekce chyb (Reedův–Solomonův kód)

Reedův–Solomonův kód obnoví data, pokud je část kódu DataMatrix poškozena.

Uspořádání dat a kódu korekce chyb

Data a kódy korekce chyb jsou uspořádány následovně.

Pro převedení „YSK“ do kódu DataMatrix: YSK se zakódují a kódy korekce chyb se vypočítají, jak je popsáno níže, a uspořádají se do čtverce.

A
Původní data
B
Kód (hex)
C
Kódovaná data
D
Kód korekce chyb

Specifikace kódu DataMatrix

Kód DataMatrix (ECC200) má dvě možné konfigurace, čtvercovou a obdélníkovou, a vždy obsahuje sudý počet buněk.

Čtvercový typ

Čtvercový typ
Specifikace kódu DataMatrix (ECC200) čtvercového typu
Minimální velikost 10 × 10 modulů
Maximální velikost 144 × 144 modulů
Maximální kapacita dat Numerická 3116 znaků
Alfanumerická 2335 znaků
Binární 1556 znaků

Existuje 24 velikostí symbolů od 10 × 10 modulů do 144 × 144 modulů. Pokud je modulů více než 24 × 24, kód se rozdělí do bloků, které mají na jedné straně maximálně 24 modulů. Tato struktura brání deformaci kódu.

Obdélníkový typ

Obdélníkový typ
Specifikace kódu DataMatrix (ECC200) obdélníkového typu
Minimální velikost 8 × 16 modulů
Maximální velikost 16 × 48 modulů
Maximální kapacita dat Numerická 98 znaků
Alfanumerická 72 znaků
Binární 47 znaků

Pro obdélníkový typ existuje následujících šest velikostí.

  • 8 × 18 modulů (1 blok)
  • 12 × 26 modulů (1 blok)
  • 16 × 36 modulů (1 blok)
  • 8 × 32 modulů (2 bloky)
  • 12 × 36 modulů (2 bloky)
  • 16 × 48 modulů (2 bloky)

Jak určit velikost kódu DataMatrix

Skutečná velikost kódu DataMatrix je určena tak, že se velikost symbolu vynásobí tisknutelnou velikostí modulu.

Pokud je velikost modulu 0,25 mm,
velikost symbolu: 10 × 10 modulů = 2,5 × 2,5 mm
velikost symbolu: 32 × 32 modulů = 8,0 × 8,0 mm
velikost symbolu: 8 × 18 modulů = 2,0 × 4,5 mm

Kapacita dat u jednotlivých velikostí symbolů

Čtvercový typ

Počty modulů Kapacita dat Míra korekce chyb
Numerická Alfanumerická Binární
10 × 10 6 3 1 25%
12 × 12 10 6 3 25%
14 × 14 16 10 6 28 až 39%
16 × 16 24 16 10 25 až 38%
18 × 18 36 25 16 22 až 34%
20 × 20 44 31 20 23 až 38%
22 × 22 60 43 28 20 až 34%
24 × 24 72 52 34 20 až 35%
26 × 26 88 64 42 19 až 35%
32 × 32 124 91 60 18 až 34%
36 × 36 172 127 84 16 až 30%
40 × 40 228 169 112 15 až 28%
44 × 44 288 214 142 14 až 27%
48 × 48 348 259 172 14 až 27%
52 × 52 408 304 202 15 až 27%
64 × 64 560 418 278 14 až 27%
72 × 72 736 550 366 14 až 26%
80 × 80 912 682 454 15 až 28%
88 × 88 1152 862 574 14 až 27%
96 × 96 1392 1042 694 14 až 27%
104 × 104 1632 1222 814 15 až 28%
120 × 120 2100 1573 1048 14 až 27%
132 × 132 2608 1954 1302 14 až 26%
144 × 144 3116 2335 1556 14 až 27%

Obdélníkový typ

Počty modulů Kapacita dat Míra korekce chyb
Numerická Alfanumerická Binární
8 × 18 10 6 3 25%
8 × 32 20 13 8 24%
12 × 26 32 22 14 23 až 37%
12 × 36 44 31 20 23 až 38%
16 × 36 64 46 30 21 až 38%
16 × 48 98 72 47 18 až 33%

DataMatrix GS1

DataMatrix GS1 je 2D kódový symbol, který byl organizací GS1 standardizován pro distribuci. Je založen na standardu ECC200 a definuje následující pravidla, jimiž se odlišuje od konvenčního kódu DataMatrix.

Hlavní obsah kódu DataMatrix GS1

Použitý kód DataMatrix ECC200
FNC1 [FNC1] se umístí na horní stranu dat a určuje, že jde o specifikaci standardu GS1.
Aplikační identifikátor (AI) Identifikační kód, který je přidán na začátek datového proužku a definuje, jaký druh informací za ním následuje. Aplikační identifikátory (AI) jsou určeny normou ISO/IEC.
Data s proměnlivou délkou Při zadávání dat, u nichž se mění objem informací (data s proměnlivou délkou), například množství, se za data s proměnlivou délkou vloží [FNC1] jako oddělovač. Tento [FNC1] je určen pro výstup [GS] (1Dh v kódu ASCII) při přečtení čtečkou čárových kódů.
* [GS]: oddělovač skupin

Velikost tisku pro modul GS1

GS1 doporučuje při tisku kódu DataMatrix GS1 následující velikosti modulu.

Doporučená velikost modulu Maximální velikost modulu Minimální velikost modulu
Tisk na štítek 0,300 mm 0,615 mm 0,255 mm
DPM 0,380 mm 0,495 mm 0,380 mm

Struktura kódu DataMatrix GS1

Prvek AI Údaje
GTIN (14 pevných číslic) 01 04912345678904
Množství (proměnlivá délka) 30 100
Datum spotřeby 17 120401

Vztah ke GS1-128

Kód DataMatrix GS1 má stejnou strukturu dat jako GS1-128. Proto se bude pravděpodobně často používat tam, kde je potřeba zpracovat velké objemy dat, bez ohledu na omezení oblasti tisku. Kód DataMatrix GS1 bude navíc standardizován ve zdravotnickém průmyslu. Protože se kódy tisknou přímo na ocelové lékařské nástroje, například chirurgické nože a nůžky, byly pro to zavedeny pokyny.

Ocelový lékařský nástroj: Nástroj, který je vyroben z materiálů jako nerezová ocel, hliník, slitina mědi, titan nebo keramika, a opakovaně se používá při lékařských zákrocích a operacích.

REJSTŘÍK