Hlavní rozdíly v ověření mezi ISO/IEC 15415 a ISO/IEC TR 29158

Tato kapitola vysvětluje hlavní rozdíly v ověřování mezi ISO/IEC 15415 a ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM-1-2006).

Jak je definována prahová hodnota binarizace

K definování prahové hodnoty, podle které se posuzuje, jestli je buňka černá nebo bílá, se používají různé metody.
Rozdíly jsou především v následujících bodech.

ISO/IEC 15415

A
Obr. 3-2-1
B
Histogram intenzit symbolu
C
Nejnižší intenzita
D
Nejvyšší intenzita

ISO/IEC 15415 bere jako prahovou hodnotu střední hodnotu mezi nejvyšší a nejnižší intenzitou v symbolu.

ISO/IEC TR29158 (AIM DPM-1-2006)

A
Obr. 3-2-3
B
Histogram intenzit symbolu
C
Průměrná intenzita černých buněk (tmavých buněk)
D
Průměrná intenzita bílých buněk (světlých buněk)

ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM-1-2006) bere jako prahovou hodnotu intenzitu s minimálním součtem rozptýlených intenzit černých a bílých buněk v symbolu.
Průměrná intenzita černých buněk a bílých buněk v grafu výše jsou odvozeny z nastavené prahové hodnoty a použity pro posouzení kontrastu buněk apod.

Souhrn

ISO/IEC 15415 Standard ověřování 2D kódů vytištěných na štítcích
ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM-1-2006) Standard ověřování 2D kódů vytištěných přímo na produktech

REJSTŘÍK