Co jsou 2D kódy?

Vlastnosti 2D kódů

Velká kapacita dat

Čárové kódy obsahují data jen v jednom směru, zatímco 2D kódy obsahují data jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru, takže mohou obsáhnout mnohem více dat než standardní čárové kódy.
Čárové kódy mohou obsahovat až 30 znaků, 2D kódy až 3000 znaků.

Velká kapacita dat
A
obsahuje data horizontálně
B
obsahuje data vertikálně

Vysoká hustota dat (úspora místa)

2D kód může mít velikost pouhé 1/30 velikosti typického čárového kódu obsahujícího stejná data.
Díky tomu je možné tisknout 2D kódy na elektroniku a další malé díly, kde je omezený prostor.

2D kódy umožňují korekci chyb a obnovu dat

2D kódy jsou vybaveny vestavěnou korekcí chyb, která jim umožňuje obnovit data, když ke kód poškozený nebo zašpiněný.
Pro obnovu dat se používá matematická korekce chyb (Reed–Solomon).

Nevýhody 2D kódů

2D kódy nemají žádnou zálohu v případě nečitelnosti dat

Čárové kódy mají zpravidla dole čitelné znaky pro případ, že je čárový kód poškozený nebo chybí.
Operátor může tyto znaky přečíst a zadat data pomocí klávesnice, takže nedojde k narušení provozu.
2D kódy mají velmi velký objem dat, takže se k nim čitelné znaky nepřidávají. Pokud je 2D kód příliš poškozen na to, aby jej bylo možné skenovat, neexistuje žádný způsob, jak data přečíst, a provoz je tak narušen. (Čitelné znaky by bylo možné přidat i k 2D kódům, ale realisticky nelze od personálu očekávat, že bude zadávat ručně víc než 100 znaků.)
Při použití 2D kódů je potřeba zavést systém obsahující nějaká opatření pro případ poškození 2D kódu.

Nevýhody 2D kódů
Znaky čitelné pro člověka
Personál může data zkontrolovat a zadat

Různé typy 2D kódů

2D kódy se podle struktury dělí na dva typy.

Skládaný typ

Příklad

Konvenční čárové kódy jsou vertikálně složeny.

PDF417
PDF417
CODE49
CODE49

Skládaný typ je tvořen několika čárovými kódy vertikálně složenými do obdélníku.
Běžné laserové skenery mohou skládaný typ přečíst, pokud laser přejde přes všechny složené čárové kódy. Netolerují však odchylky větší než ±10°.
(2D kódy mohou číst pouze laserové skenery se softwarem pro čtení 2D kódů.)

Maticový typ

Příklad

Data jsou tvořena černými a bílými moduly ve složitém vzoru.

QR kód
QR kód
DataMatrix
DataMatrix
VeriCode
VeriCode

Maticový typ je tvořen malými čtverečky nebo body nazývanými „moduly“, které jsou uspořádány do čtvercové mřížky. Pro spolehlivé zjištění pozice mají čtvercový rámeček, rámeček ve tvaru L nebo obrazce pro detekci pozice. Kamera nebo čtečka integrovaná ve 2D CCD dekóduje uspořádání modulů prostřednictvím zpracování obrazu. Číst je možné z libovolného směru.

REJSTŘÍK