Změny v ověřování dvourozměrných kódů

Historie ověřování dvourozměrných kódů začala v roce 2000 a standardy byly v průběhu času revidovány.

Následující ilustrace ukazuje, jak se standardy ověřování kódů změnily od roku 2000 dodnes.
Protože objekty značení se posunuly od štítků (papíru) k materiálům jako kov nebo pryskyřice, byly zavedeny nové standardy.

Štítek

Kromě definic souvisejících se složením kódů obsahuje tento standard i definice týkající se kvality značení. Hlavním standardem je verze tohoto standardu z fiskálního roku 2000.

・ISO/IEC 16022Standard pro symboly kódů DataMatrix ・ISO/IEC 18004Standard pro symboly QR kódů ・ISO/IEC 15415:2004První verze standardu pro ověřování kvality značení ・ISO/IEC 15415:2011Druhá verze standardu pro ověřování kvality značení + další informace DPM ・AIM DPM-1-2006Standard ověřování kvality značenídvourozměrných kódů pro DPM, zavedený organizací Automatic Identification Manufacturers (AIM) a založený na normě ISO/IEC 15415:2004 ・ISO/IEC TR 29158Standard ověřování kvality značení dvourozměrných kódů pro DPM, zavedený Mezinárodní organizací pro normalizaci a vycházející jak z ISO/IEC 15415:2011, tak z AIM DPM-1-2006

REJSTŘÍK