Co je ověření čárového/dvourozměrného kódu?

„Ověření čárového kódu“ znamená kontrolu kvality značení čárových kódů CODE39, CODE128 a EAN. Čárové kódy se používají v řadě odvětví, například FA, distribuci, potravinářství, velkoobchodu a zdravotnickém průmyslu.

„Ověření dvourozměrného kódu“ znamená kontrolu kvality značení symbolů kódů DataMatrix a QR kódů. Dvourozměrné kódy se rozšířily do nejrůznějších odvětví a existuje mnoho případů, kdy se stejný dvourozměrný kód čte na několika různých pracovištích.
Mezi příklady patří komunikace mezi dodavateli dílů pro automobilový průmysl a výrobci automobilů, komunikace mezi výrobci léčiv a lékárnami nebo komunikace mezi výrobci modulů pro smartphony a společnostmi zajišťujícími montáž.

Dvourozměrné kódy jsou u výrobce dílu nebo modulu vyznačeny na klíčových dílech a přečteny ve společnosti, která provádí montáž. To umožňuje získat informace, jako je charakteristika a sériové číslo produktu, které se využijí při provádění výroby a zajišťování kvality.

Obtížně čitelné čárové nebo dvourozměrné kódy zhoršují produktivitu. Jako kvantitativní směrnice pro eliminaci tohoto problému byly vypracovány různé standardy ověřování.

REJSTŘÍK