Kritéria pro výběr čtečky čárových kódů [cena]

Cena čtečky kódů do velké míry závisí na zde uvedených čtyřech bodech.

Podporovaná velikost buňky / šířka úzké čáry

Čím menší je velikost buňky QR kódu nebo kódu DataMatrix nebo šířka úzké čáry, tím obtížněji se kód čte. Narůstající počet komponentů podléhajících sledovatelnosti má za následek větší potřebu čtení extrémně malých kódů na stále menších komponentech.

Podporovaná velikost buňky / šířka úzké čáry versus cena
Vysoká Nízká Velké Malé Cena Podporovaná velikost buňky / šířka úzké čáry

Schopnost zpracovávat obtížně čitelné kódy

Kódy vyznačené přímo na komponentech vyrobených z pryskyřice, kovu a dalších materiálů (označované jako DPM, Direct Part Marking, tj. přímé značení dílů) se často vyznačují malým kontrastem mezi černou a bílou a snadno je ovlivní odlesk způsobený odrazivostí materiálu. Z tohoto důvodu se tyto kódy obtížně čtou. Uživatel proto musí vybrat nejlepší čtečku kódů a nastavení čtení pro konkrétní podmínky. V grafu níže je zobrazeno, jak cenu čtečky kódů ovlivňuje její schopnost zpracovávat obtížně čitelné kódy, které se liší podle metody a složitosti značení.

Schopnost zpracovávat obtížně čitelné kódy versus cena čtečky kódů
Vysoká Nízká Nízká Vysoká Cena čtečky kódů Schopnost zpracovávat obtížně čitelné kódy A: Kódy na papíře, štítcích atd. B: Kódy na kovu, pryskyřici atd.

Zorné pole pro čtení

Čtečky kódů s širokým zorným polem pro čtení mohou zajistit větší efektivitu provozu. Produktivitu může například výrazně zvýšit schopnost číst několik kódů najednou bez potřeby změn nastavení (např. polohování) pro jednotlivé typy produktů.

Zorné pole pro čtení versus cena
Vysoká Nízká Úzké Široké Cena Zorné pole pro čtení

Čtecí vzdálenost/hloubka

Čtečka kódů schopná číst data na velkou vzdálenost poskytuje vyšší stupeň volnosti při navrhování nových zařízení nebo repasování stávajících zařízení díky větší flexibilitě podmínek instalace. Čtečka kódů s větší hloubkou čtení dokáže zpracovávat různé typy produktů i při změně čtecí vzdálenosti, například na výrobních linkách s různými typy produktů.

Čtecí vzdálenost/hloubka versus cena
Vysoká Nízká Krátká/mělká Dlouhá/hluboká Cena Čtecí vzdálenost/hloubka

REJSTŘÍK