Ověřování čárových/2D kódů

Obtížně čitelné čárové nebo 2D kódy zhoršují produktivitu. Proto je důležité kontrolovat u těchto kódů kvalitu značení. Jako kvantitativní směrnice pro posuzování prováděné při těchto kontrolách byly různými organizacemi, například Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO), vypracovány různé standardy ověřování. Tato kapitola uvádí přehled ověřování čárových a 2D kódů a představuje typické standardy ověřování kódů.

REJSTŘÍK