ITF a standardní distribuční kód

Na světě existuje zhruba 100 typů čárových kódů. V následujícím textu představíme čárové kódy ITF.

ITF

ITF je zkratka výrazu „Interleaved Two of Five“ (Prokládaný 2 z 5). Kód je široce využíván jako standardní distribuční kód natištěný na krabicích z vlnité lepenky.
Výrazem „2 z 5“ se označuje několik různých typů – viz níže. Každý z nich představuje jeden znak používající stejné složení 2 širokých čar (či mezer) z celkem 5 čar (mezer). I když je jejich složení podobné, jde o naprosto odlišné kódy.

Složení kódu ITF

 • ITF používá k vyjádření jednoho znaku 5 čar (mezer). Protože dvě z těchto pěti čar jsou široké, je kód nazván „2 z 5“.
 • Znaky zobrazené čárami jsou v kódu ITF prokládány se znaky, které jsou zobrazeny mezerami – viz níže.
A
Počáteční čáry kódu
B
Koncové čáry kódu
Znak Sekvence čar
ZAČÁTEK
2
3
5
8
KONEC
 • První znak je znázorněn 5 čárami a druhý 5 mezerami. Proto má ITF vždy sudý počet číslic. („ITF s 5 číslicemi“ neexistuje.)
 • Složení ITF má vysokou hustotu, protože čáry i mezery nesou informace.
 • Nepoužívají se počáteční a koncové znaky, nýbrž sekvence čar představující začátek a konec.

Složení znaků ITF

Kód ITF je složen ze znaků v následující tabulce. Znázornit lze pouze číslice (0 až 9).

Znak Sekvence čar
ZAČÁTEK
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONEC

Vlastnosti ITF

Protože ITF je čárový kód s velmi vysokou hustotou dat, má následující výhody:

 • Rozměry štítku mohou být menší než u jiných kódů se stejnými číslicemi.
  To je výhodné při tisku čárových kódů na malém prostoru.
 • Oproti jiným kódům lze při stejné velikosti štítku zahrnout více dat. (Počet číslic lze zvýšit.)
 • Při stejné velikosti štítku a stejném počtu číslic mohou být čáry širší.
  Pokud je čára širší, je pro čtečku čárových kódů snadné ji přečíst. Čtení lze provádět i na velkou vzdálenost.

Porovnání délek čárových kódů

Na následujících obrázcích je uvedeno porovnání délek jednotlivých typů čárových kódů při použití stejné šířky úzké čáry a stejného množství informací. Je evidentní, že ITF je nejkratší.
(Porovnání je provedeno mezi dvouúrovňovými čárovými kódy.)

 • ITF
  ITF
 • CODE39
  CODE39
 • Codabar
  Codabar

Použití ITF

 • Kód ITF se používá, pokud je potřeba na malý prostor umístit větší množství informací.
 • Využívá se jako standardní distribuční kód natištěný na krabicích z vlnité lepenky. (Podrobnosti jsou popsány zde)

Nevýhody ITF

Přestože ITF má mnoho výhod, má vzhledem ke svému složení i nevýhodu spočívající v možném „přeskakování čtení“. Přeskakování čtení znamená, že například čárový kód představující „3852“ je nesprávně přečten jako „38“ a některé číslice jsou vynechány.

Když laserový paprsek skenuje šikmo, jak je vidět na obrázku vlevo, čárový kód se přečte jako „38“.

Standardní distribuční kód

Zde je podrobně vysvětlen standardní distribuční kód založený na ITF.

Co je standardní distribuční kód?

Standardní distribuční kód je čárový kód obvykle vyznačený na krabici z vlnité lepenky a standardizovaný pro distribuční systém. V následující části je popsáno, jak byl standardní distribuční kód zaveden.

Potřeby zásobování just-in-time

Maloobchodní provozovny, např. supermarkety, se snaží redukovat zásoby, aby si zachovaly co největší prodejní plochu. Za účelem splnění tohoto požadavku musí výrobci a velkoobchodní dodavatelé dodávat objednané zboží bez zádrhelů v požadovaném množství a v požadovanou dobu. Tento systém se nazývá just-in-time (JIT). Vede to k následující situaci.

(1) Diverzifikace balení

Maloobchody objednávají zboží v různých množstvích, například 120 kusů nebo 10 kusů. K uspokojení těchto požadavků jsou proto vypracovávány různé velikosti balení, např. pro 120 ks nebo 10 ks.

120 kusů
10 kusů

(2) Doprava nákladními auty jako hlavní prostředek distribuce

Protože množství dodávané v určitou dobu se zmenšilo a četnost dodávek se zvýšila, hraje rozhodující úlohu v distribuci doprava nákladními auty.
Vzhledem k současné dopravní situaci však není možné parkovat s nákladním autem při nakládce a vykládce příliš dlouho. Balení proto musí být připravena (vychystána) tak, aby je bylo možné naložit na nákladní auto, u kterého se předpokládá příjezd v určenou dobu. Kontrolovat přitom každý objednací doklad by zabralo příliš mnoho času a nakládka nákladního auta by nemohla být provedena včas.

Vytvoření standardního distribučního kódu

Standardní distribuční kód byl vytvořen tak, aby vycházel vstříc trendu diverzifikace distribuce. Standardní distribuční kód uvádí obsah kódu EAN produktů obsažených v balení a údaje o balení (množství produktů v balení). Po přečtení standardního distribučního kódu čtečkou čárových kódů jsou okamžitě známy položky a množství produktů. To umožňuje racionalizovat řadu součástí distribučního systému, jako je vychystávání, třídění, kontrola produktů, kontrola zásob nebo inventura skladu.

Složení standardního distribučního kódu

Standardní distribuční kód je tvořen kódem EAN produktů v balení a prefixového distribučního identifikačního kódu.

 • Kód JAN
 • Standardní distribuční kód

Složení dat je následující:

A
Distribuční identifikační kód (1 číslice)
B
Kód země (2 číslice)
C
Kód výrobce (5 číslic)
D
Kód položky produktu (5 číslic)
E
Kontrolní číslice (1 číslice)

Přiřazení distribučního identifikačního kódu

Distribuční identifikační kód představuje množství a obsah produktů v balení pomocí jedné číslice. Pokud jde o určení množství, kód nepředstavuje skutečné množství produktů v balení a kód odpovídající množství je definován uživateli.

Identifikační kód
Distribuční
identifikační
kód
Popis
0 Balení obsahující různé produkty
1~7 Množství stejného produktu v balení
8 Vyhrazeno
9 Přidaná přídavná verze

Podrobnosti o přídavné verzi si přečtěte zde

Příklad: Pokud je stejný produkt zabalen různě, použijí se různé distribuční identifikační kódy.
A
Kód EAN
B
Zabaleno 6 kusů
C
Zabaleno 12 kusů
D
Standardní distribuční kód

Standardní velikost standardního distribučního kódu

Velikost standardního distribučního kódu je možné zvětšovat a zmenšovat v rámci rozsahu zvětšení 0,25 až 1,2 na základě standardní šířky úzké čáry 1 mm (poměr zvětšení: 1). (Pro export se používá zvětšení 0,625 až 1,2.) Délky čárového kódu při jednotlivých zvětšeních jsou uvedeny níže. (Délka čárového kódu zahrnuje tiché zóny.)

Délka čárového kódu
A
Délka čárového kódu
Specifikace míst pro tisk
A
32 ± 3 mm
B
149
C
19 mm nebo více
Zvětšení Délka čárového kódu
1,2 171 mm
1,0 143 mm
0,8 114 mm
0,625 89 mm
0,40 57 mm
0,25 36 mm

Proč se ITF používá?

Oproti ostatním kódům umožňuje ITF větší šířku úzkých čar při stejné velikosti štítku a stejném počtu číslic. Proto je kód ITF možné tisknout i na tiskárnách s horší kvalitou tisku. Větší šířka úzkých čar navíc umožňuje číst čárový kód i z velké vzdálenosti.

Co je přídavná verze?

Přídavná verze je distribuční kód přidaný za standardní verzi standardního distribučního kódu. Používá se například u uzenin, kde se cena liší podle hmotnosti jednotlivých balení. Přídavnou verzi tvoří pět číslic představujících měřenou hodnotu a jedna kontrolní číslice. Pokud je potřeba desetinná čárka, umístí se mezi třetí a čtvrtou číslici. V současné době se místo přídavné verze používá k vyjádření měřené hodnoty kód „GS1-128“ založený na CODE 128.

A
Přídavná verze

Nosná čára

Čárové kódy se tisknout na krabice z vlnité lepenky flexografickým tiskem (metoda tisku používající reliéfní formu z pryskyřice nebo gumy). Protože povrch vlnité lepenky není úplně rovný, tlak u flexografického tisku není vyvíjen rovnoměrně. To může způsobit deformaci čárového kódu. Nosná čára má zabránit tomu, aby byl přímý tiskový tlak koncentrován na čárový kód, a zajistit rovnoměrnost tiskového tlaku.

Nosná čára
A
Nosná čára

REJSTŘÍK