Často kladené dotazy: Řešení problémů při čtení kódů

Tato část obsahuje dotazy týkající se případů, kdy má čtečka čárových kódů problém přečíst čárový nebo 2D kód, a jejich řešení.

Problémy při čtení čárových kódů

Q.01Proč je při tisku tepelnou tiskárnou na kódu bílý pruh?
A.01Hlavu termální tiskárny bude možná nutné vyměnit.
NORMÁLNÍ TISK
CHYBĚJÍCÍ TISK

Na obrázku vpravo je vidět, že v tisku chybí čára vedoucí od čárového kódu přes číslo 1.
Říká se tomu „chybějící body“ a může to způsobit chybu čtení.

Q.02Čtečka čárových kódů byla nainstalována do doporučené vzdálenosti, ale čárové kódy nečte.
A.02Je možné, že je čtečka čárových kódů nainstalována kolmo na cíl.
A
Laserový paprsek
B
ZRCADLOVÝ PAPRSEK

Na čtečku čárových kódů nainstalovanou kolmo na čárový kód dopadá intenzivní odraz (zrcadlový paprsek), který může vést k chybě čtení. Čtečka čárových kódů pak nefunguje správně.

Q.03Proč se lesklé čárové kódy obtížně čtou?
A.03Protože lesklé čárové kódy špatně rozptylují odražený paprsek.
Laminovaný čárový kód
Kovové nebo stříbrné pozadí

Laserový paprsek se od čárového kódu s lesklým povrchem zrcadlově odráží. Skenování je pro čtečku čárových kódů obtížné, protože takové čárové kódy špatně rozptylují odraz.

Q.04Čtečka čárových kódů nedokáže skenovat štítky s čárovými kódy umístěné na kovovém povrchu. Má na čtečku čárových kódů vliv odraz od kovu?
A.04Tichá zóna na štítku s čárovým kódem je možná příliš úzká.
A
Laserový paprsek
B
Kovový povrch

Protože kov paprsek nerozptyluje, čtečka čárových kódů jej naskenuje černě. Tichá zóna čárového kódu je proto příliš úzká (jak je vidět zde) a je nečitelná.

Q.05Při testování četla čtečka čárových kódů stabilně, ale v normálním provozu se čtení stalo nestabilním.
A.05Příčinou problému může být okolní světlo.
A
Okolní světlo
B
Fotoelektrický senzor
C
Sluneční světlo

Sluneční světlo dopadající přímo na čtečku může způsobit nestabilitu čtení.

Q.06Proč je maticová jehličková tiskárna nevhodná pro tisk kódů UPC/EAN a CODE128?
A.06Kódy UPC/EAN a CODE128 mají čtyři různé šířky čar a mezer.
Při tisku úzké čáry o šířce jednoho tiskového bodu.

Vzhledem k povaze tisku na maticové jehličkové tiskárně se šířka jednotlivých čar bude po celé délce čáry měnit. Na některých místech bude širší (1), na některých bude užší (2). Mezi takovými šířkami čar se těžko rozlišuje a čárový kód proto může být nečitelný.

Q.07Proč se čtečka čárových kódů chová nestabilně při čtení čárových kódů natištěných na vlnité lepence?
A.07Nestabilita čtení může být způsobena nerovností vlnité lepenky.
A
Pozadí
B
Čárový kód

Čárový kód je tvořen kombinací čar (tisk) a mezer (pozadí). Potištěná místa i pozadí se mohou v důsledku nerovností povrchu měnit, což může způsobit nestabilitu čtení.

Problémy při čtení 2D kódů

Q.01Kód byl vytištěn správně. Proč jej nelze přečíst?
A.01Tichá zóna je možná příliš úzká.

Úzká tichá zóna: Bílá oblast je jen uvnitř 2D kódu.
Vliv okraje: Kód je obklopen černým okrajem.
Žádní tichá zóna: Kód zasahuje do okraje štítku.

Q.02Proč kód nelze přečíst, když je poškozena jen jeho část?
A.02Může být poškozen obrazec zarovnání.

Kódy DataMatrix se čtou tak, že je nejprve lokalizován rámeček ve tvaru L, kterému se říká obrazec zarovnání. Proto kód nelze přečíst v případě, že je obrazec zarovnání poškozen.

Q.03Moduly a mezery mají různé barvy a kvalita tisku je dobrá. Proč skener 2D kód nepřečte?
A.03Čtení může být obtížné kvůli kontrastu barev.
Černý obrazec
na modrém pozadí
Černý obrazec
na zeleném pozadí
Červený obrazec
na bílém pozadí

Čtečky 2D kódů provádějí skenování tak, že sledují kontrast mezi tiskovým obrazcem a pozadím. Skenování proto nelze provést, pokud je obtížné dostatečně rozlišit kontrast.

Q.04Čtečku mám nastavenou v doporučené vzdálenosti. Proč kódy absolutně nedokáže přečíst?
A.04Čtečka možná není nainstalována pod správným úhlem nebo bude potřeba použít čtečku s polarizačním filtrem.
Příklad instalace pod úhlem

Některé čtečky 2D kódů jsou určeny k instalaci pod šikmým úhlem, jiné by měly být nainstalovány kolmo na cíl. Pokud čtečka není nainstalována správně, nelze provádět stabilní skenování.

Q.05Při testování četla čtečka kódů stabilně, ale v normálním provozu se čtení stalo nestabilním.
A.05Příčinou problému může být okolní světlo.
A
Sluneční světlo
B
Světlo
C
Fotoelektrický senzor

Při skenování používají čtečky 2D kódů osvětlení jako kamera. Pokud na cíl nebo čtečku dopadá příliš mnoho okolního světla, jas může být nerovnoměrný a vést k nestabilnímu čtení.

REJSTŘÍK