Metoda ověření ISO/IEC 15416

Ve středové oblasti, která tvoří 80% čárového kódu (kromě horních a dolních 10%),
je na každých 8% získáno 10 skenů způsobilých k ověření dat.
Je posouzena kvalita jednotlivých skenů.
Stupně hodnocení kvality jsou A, B, C, D, F.
Kvalita Numerická hodnota
A 4,0
B 3,0
C 2,0
D 1,0
F 0,0

Kvalita každého skenu se převede na numerickou hodnotu podle tabulky vlevo.

Sken Kvalita Numerická hodnota
1 A 4,0
2 A 4,0
3 B 3,0
4 B 3,0
5 A 4,0
6 A 4,0
7 C 2,0
8 F 0,0
9 D 1,0
10 A 4,0

Průměr: 2,9

Průměr se vypočítá z hodnocení kvality dat z 10 skenů. Na základě tohoto průměru je pak dále vytvořena klasifikace kvality podle tabulky určené k posouzení celkové kvality.

V příkladu uvedeném v tabulce vlevo je průměr 2,9.

Průměr Celková kvalita podle ISO/IEC 15416
4,0 až 3,5 A
3,4 až 2,5 B
2,4 až 1,5 C
1,4 až 0,5 D
0,4 až 0,0 F

Celková kvalita je určena z vypočítaného průměru podle tabulky vlevo.

V tomto příkladu je průměr 2,9, takže kvalita je „B“.

REJSTŘÍK