CODE 39 a Codabar

Na světě existuje zhruba 100 typů čárových kódů. V následujícím textu představíme čárové kódy CODE39.

CODE39

CODE 39 je čárový kód vyvinutý společností Intermec Corporation v roce 1975. Může obsahovat až 43 znaků včetně čísel, písmen a některých symbolů. Protože lze zpracovávat i písmena, je kód CODE 39 nepostradatelný pro průmyslová odvětví a používá se například v automobilovém či elektronickém průmyslu. V USA je standardizován organizací AIAG (Automotive Industry Action Group).

Složení kódu CODE 39

CODE 39 je pojmenován podle své struktury čar a mezer, kde jsou 3 z 9 čar nebo mezer široké. Základní složení je následující:

・Jedno písmeno (znak) reprezentuje 9 čar a mezer.
・Na začátku a na konci čárového kódu jsou hvězdičky (*). (počáteční/koncový znak).
・Mezera mezi znaky se nazývá „oddělovač znaků“. Šířka tohoto oddělovače je obecně stejná jako šířka úzké čáry. (Maximální šířka musí být 3krát až 5,3krát větší než šířka úzké čáry.)

(1) Oddělovač znaků

Složení kódu CODE 39

V následující tabulce je uvedeno složení znaků kódu CODE 39.
CODE 39 může představovat znaky včetně číslic (0 až 9), písmen a symbolů (-, ., _ (mezera), *, $,/, +, %).

Znak Sekvence čar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
-
.
MEZERA
$
/
+
%
*

Vlastnosti CODE 39

  • Protože CODE 39 nevyjadřuje jen číslice, ale i písmena, umožňuje zapsat i číslo položky.
  • Počátečním a koncovým znakem je hvězdička (*).
  • K vyjádření jednoho znaku je použito 9 čar a mezer. Více čar a znaků než u ostatních kódů umožňuje kompletnější a velmi spolehlivé čtení a také největší velikost čárového kódu.

Pokud údaje potřebují písmena, je CODE 39 ideální.

Použití CODE 39

CODE 39 se používá hlavně v průmyslových aplikacích.

Codabar

Codabar je čárový kód vyvinutý společností Monarch Marking Systems v roce 1972. Byl zaveden v rané fázi po kódech „2 z 5“. Široce se využívá pro aplikace vyžadující sériová čísla, například pro správu krevních bank, stvrzenky donáškových služeb nebo členské karty.

Složení kódu Codabar

Kód Codabar má 4 čáry a 3 mezery (celkem 7 prvků), kde každá úzká nebo široká šířka představuje jeden znak (písmeno).
Základní složení kódu Codabar je následující:

  • Sedm čar a mezer představuje jeden znak.
  • Na začátku a konci čárového kódu je připojen kterýkoli ze znaků A, B, C nebo D (a, b, c nebo d)
    (počáteční/koncový znak).
Složení kódu Codabar

Počáteční a koncový znak mohou mít libovolnou kombinaci
A––––A, B––––B, A––––C, D––––A atd.

  • Oddělovač znaků je stejný jako u CODE 39.

Složení znaků kódu Codabar

Codabar může vyjadřovat znaky včetně číslic (0 až 9), písmen (A, B, C, D) a symbolů (-, $, /, ., +).

Znak Sekvence čar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
$
:
/
.
+
A
B
C
D

Vlastnosti kódu Codabar

Přeskakování čtení je u kódu Codabar méně pravděpodobné než u ITF. Oproti CODE 39 je možné dosáhnout menší velikosti čárového kódu.
To však neznamená, že u kódu Codabar k přeskakování čtení vůbec nedochází. Pokud je kvalita tisku čárového kódu slabá, může nastat přeskakování čtení podle následujícího obrázku.

Vlastnosti kódu Codabar

Pokud je jedna mezera vytištěna širší, než by měla, je znak považován za koncový znak a dojde k přeskočení čtení.

Možnost libovolné kombinace počátečních a koncových znaků umožňuje všestranné použití.
Například A––––A se používá pro ceníkovou cenu, A––––C pro speciální akční cenu a C––––C pro výprodejovou cenu.

Použití kódu Codabar

Stvrzenky donáškových služeb (např. v Japonsku)

V čárovém kódu je obsaženo číslo stvrzenky pro dotazy.
Přečtením čárového kódu v libovolném lokálním distribučním centru lze snadno zjistit data vyzvednutí a doručení zboží. Na základě toho je možné okamžitě odpovědět na případné dotazy zákazníků.

Odesílatel
(Ósaka)

Kancelář distribučního centra v Ósace

Příjezd → Vyzvednutí

Doručení → Naložení na nákladní auta

Kancelář distribučního centra v Tokiu

Příjezd do Tokia → Vyzvednutí

Doručení → Naložení na nákladní auta

Místo určení (Tokio)

Kontrola stvrzenky s vyraženým potvrzením o přijetí → Dodávka dokončena

Krevní banky

Kód Codabar se také lepí na zkumavky určené ke krevním testům (vzorky) pro potvrzení jednotlivých identifikačních čísel.

REJSTŘÍK