Výstup funkce ověření čárového kódu generovaný produkty KEYENCE

1 Pouze celkové posouzení: čtení dat + celkové posouzení

Příklad: 123456789:B

2 Celkové posouzení + podrobné posouzení

Příklad: ABC12345:B/A/A/B/A/A/A/A/A/A

Pořadí přidávání výsledků ověření

Výsledky posouzení pro jednotlivá ověření jsou uspořádány v níže uvedeném pořadí.

Název normy Název posuzované položky Zkratka
ISO/IEC 15416 Celkově ALL
Dekódování DEC
Zjištění okrajů EDGE
Kontrast symbolů SC
Minimální odrazivost MINR
Minimální kontrast okrajů MINE
Modulace MOD
Tichá zóna QZ
Dekódovatelnost DCD
Vady DEF

REJSTŘÍK