Typy čárových kódů (EAN, CODE 39, ITF, CODABAR, CODE 128)

Na světě existuje zhruba 100 typů čárových kódů. V následujícím textu představíme 5 jejich obvyklých typů.

Název EAN, UPC ITF CODE39 CODABAR CODE128
Symbol
EAN, UPC ITF CODE39 CODABAR CODE128
Typy znaků
 • Pouze numerické hodnoty (0 až 9)
 • Pouze numerické hodnoty (0 až 9)
 • Numerické hodnoty (0 až 9)
 • Abeceda
 • Symbol (-, ., mezera, $, /, +, %)
 • Počáteční a koncový znak
  (*: hvězdička)
 • Numerické hodnoty (0 až 9)
 • Symbol (-, $, /, ., +)
 • Počáteční a koncový znak (a až d)
 • Všechny kódy ASCII
  Numerické hodnoty (0 až 9)
  Abeceda
  velká/malá písmena
  Symbol
  Kontrolní znak
  ([CR] [STX] atd.)
Vlastnosti
 • Standardizován jako distribuční kód.
 • Umožňuje menší velikost čárového kódu než u jiných typů čárového kódu se stejnými číslicemi.
 • Dostupnost písmen a symbolů umožňuje značit čísla položek.
 • Možnost vyznačit některá písmena a symboly.
 • Podporuje všechny typy znaků.
 • Pro značení pouze číselnými hodnotami umožňuje minimální velikost čárového kódu. (více než 12 číslic).
Tisknutelné
číslice
13 nebo 8 číslic Pouze sudé číslice Libovolné číslice Libovolné číslice Libovolné číslice
Struktura čar
 • Čtyři velikosti čar
 • Žádný počáteční/koncový znak
 • Jeden znak označuje dvěma čarami a dvěma mezerami.
 • Dvě velikosti čar
 • Žádný počáteční/koncový znak
 • Jeden znak označuje pěti čarami (nebo pěti mezerami).
 • Dvě velikosti čar
 • Jako počáteční/koncový znak používá hvězdičku (*).
 • Jeden znak označuje pěti čarami a čtyřmi mezerami.
 • Dvě velikosti čar
 • Jako počáteční/koncový znak používá písmena a až d.
 • Jeden znak označuje čtyřmi čarami a třemi mezerami.
 • Čtyři velikosti čar
 • Tři typy počátečních/koncových znaků. Každý typ podporuje vlastní typ znaku.
 • Jeden znak označuje třemi čarami a třemi mezerami.
Použití
 • Univerzální světový kód
 • Uveden na většině každodenního zboží
 • Knižní průmysl
 • Standardizován jako distribuční kód.
 • Široce používán jako průmyslový čárový kód.
 • Automobile Industry Action Group (AIAG)
 • Electronic Industries Alliance (EIA)
 • Krevní banky
 • Stvrzenky donáškových služeb (Japonsko)
 • Začíná se používat ve všech oborech jako GS1-128.
 • Distribuční průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Zdravotnický průmysl

REJSTŘÍK