Případové studie

Tento web obsahuje příklady řešení problémů seskupené podle měřených vlastností, jako je tloušťka, šířka, výška, rozdíl výšky, vnější průměr, úhel, poloměr/vnitřní průměr, rozkmit/vibrace, excentricita, poloha, deformace a tvar, a to ve výrobních zařízeních. Představuje také optimální měřící systémy pro řešení problémů v různých situacích a uvádí svědectví zákazníků, kteří tyto systémy používají.

REJSTŘÍK