Základy měření

Co jsou senzory polohy a systémy pro měření rozměrů?

Co jsou senzory polohy?

Senzor polohy slouží k měření vzdálenosti mezi objektem a referenční polohou. Senzory polohy lze použít k měření rozměru a vedle vzdálenosti umožňují zjistit výšku, tloušťku a šířku objektu. Je nezbytné vybrat nejvhodnější vybavení podle použití, požadované přesnosti a prostředí používání. Měření pomocí senzorů polohy lze zařadit do dvou velkých kategorií: bezkontaktní měření světlem nebo magnetickými poli/zvukovými vlnami a kontaktní měření prováděné přímým kontaktem s objektem.

Principy a vlastnosti obou metod jsou popsány níže.

Položka Bezkontaktní typ Kontaktní typ
Optický typ Typ využívající vířivý proud Ultrazvukový typ Metoda laserového zaměření
Objekty detekce Většina objektů Kov Většina objektů Většina objektů Pevná látka
Vzdálenost měření Normální Krátká Dlouhá Krátká Krátká
Přesnost Vysoká Vysoká Nízká Vysoká Vysoká
Rychlost odezvy Rychlá Rychlá Pomalá Normální Pomalá
Prach, voda, olej atd. Normální Silné Normální Normální Silné
Měřený povrch Malé Normální Velké Malé Malé

Různé aplikace

Senzory polohy slouží k nejrůznějším účelům. Níže je uvedeno několik příkladů.

Záměr Příklad
Tloušťka Měření s cílem zjistit, zda je tloušťka válcovaných plechů rovnoměrná, zda je tloušťka vrstveného skla v rámci norem atd.
Výška a schody Měření s cílem zjistit, zda je výška zarovnaných desek plošných spojů rovnoměrná a zda se na čipech sestavených na deskách plošných spojů nenacházejí neobvyklé schody.
Vnější průměr Měření vnějšího průměru masově vyráběných válcových součástí za účelem zjištění jejich přijatelnosti.
Deformace a rovinnost Měření s cílem zjistit, zda je skleněný substrát zdeformovaný, zda je leštěná kovová součást rovná, atd.
Zdvih a poloha Měření velikosti zdvihu kamerového modulu, zjištění, zda byl objekt přemístěn do správné polohy v zařízení provádějícím jeho zpracování, apod.
3D tvar Kromě kontroly deformace součástí také měření deformace ve všech směrech na rovném povrchu, nikoliv jen v jedné linii.

Reflexní modely

Fotoelektrický snímač (pohybové čidlo) Senzor polohy

Průchozí paprsek

Fotoelektrický snímač (pohybové čidlo) Senzor polohy

REJSTŘÍK