Případové studie

Případové studie – tloušťka

Případ 1: Měření tloušťky skla

Měření tloušťky skla
Odvětví Odvětví výroby polovodičů a displejů LCD
Použití Měření tloušťky skla
Použitý model Řada LK-G5000Zobrazit katalog
Svědectví
zákazníka
K měření tloušťky skla jsme používali laserový senzor od jiné společnosti. Na površích se vzorem docházelo k detekčním chybám a nedařilo se nám zkrátit dobu kontroly. Pomocí laserového senzoru řady LK od společnosti KEYENCE jsme dokázali eliminovat detekční chyby a zkrátit doby kontroly.
KEYENCE
Děkujeme, že používáte produkty KEYENCE.
K detekčním chybám dochází kvůli rozdílům v odrazivosti skleněných povrchů a některých vzorovaných povrchů. Laserové senzory řady LK nabízejí velmi rychlé ovládání doby vyzařování a vyzářeného výkonu, takže množství přijatého světla je neustále optimalizováno pro daný povrch. Tímto způsobem lze minimalizovat vliv detekčních chyb.

Případ 2: Měření tloušťky nenařezaných těstovinových plátů

Měření tloušťky nenařezaných těstovinových plátů
Odvětví Potravinářský průmysl
Použití Měření tloušťky nenařezaných těstovinových plátů
Použitý model Řada LK-G5000Zobrazit katalog
Svědectví
zákazníka
Ke kontrole tloušťky těstovin jsme používali ruční mikrometr. Naše výsledky byly velmi proměnlivé, zejména u měkkých těstovin, a to kvůli odlišnému kontaktnímu tlaku během měření. Pomocí laserového senzoru řady LK od společnosti KEYENCE jsme dokázali zvládnout měření tloušťky ve výrobním procesu. A protože řada LK využívá bezkontaktní měření, vyřešili jsme problém chyb obsluhy.
KEYENCE
Děkujeme, že používáte produkty KEYENCE.
Naše přístroje se používají k měření tloušťky těstovin často. Během výroby těstovin je ve vzduchu neustále mouka. S laserovými senzory řady LK je však možné měřit stabilní hodnoty bez ovlivnění moukou, a to díky vestavěnému mediánovému filtru, který odstraňuje případné neočekávané hodnoty.

Případ 3: Měření tloušťky gumových plátů

Měření tloušťky gumových plátů
Odvětví Gumárenský a plastikářský průmysl
Použití Měření tloušťky gumových plátů
Použitý model Řada LK-G5000Zobrazit katalog
Svědectví
zákazníka
K měření tloušťky gumových plátů ve výrobním procesu jsme dříve používali konvenční laserové senzory. Tyto senzory však nedokázali vyhovět přísnějším produktovým tolerancím, takže jsme vyzkoušeli laserové senzory řady LK od společnosti KEYENCE. Senzory řady LK zvládli přísnější tolerance a pomohli nám vyřešit problém s kolísáním měřených hodnot způsobeným drsností povrchu.
KEYENCE
Děkujeme, že používáte produkty KEYENCE.
Laserový senzor řady LK nabízí rychlost vzorkování 392 kHz, která je nejvyšší na světě. Schopnost zprůměrovat velké množství dat získaných tak vysokou rychlostí vzorkování umožňuje provádět stabilní měření tloušťky i ve výrobním procesu.

Případ 4: Měření tloušťky vrstev laminace jádra motoru

Měření tloušťky vrstev laminace jádra motoru
Odvětví Odvětví dopravy a zpracování kovů
Použití Měření tloušťky vrstev laminace jádra motoru
Použitý model Řada LK-G5000Zobrazit katalog
Svědectví
zákazníka
U laminovaných jader motorů se výkon zařízení liší podle počtu laminovaných vrstev. Z tohoto důvodu jsme nejprve vizuálně kontrolovali, zda byl nastaven zadaný počet vrstev jádra. Použitím laserového senzoru řady LK od společnosti KEYENCE k měření tloušťky ve výrobním procesu jsme mohli naše výrobky kontrolovat automaticky.
KEYENCE
Děkujeme, že používáte produkty KEYENCE.
V případě měření tloušťky je požadována přesnost na úrovni mikrometrů, aby bylo možné určit, zda je počet jader ve stanoveném rozsahu. Laserové senzory řady LK využívají optický návrh, který snižuje vliv drsnosti a využívá naše vlastní komponenty, které umožňují vysoce přesné měření bez ohledu na měřený objekt.

Případ 5: Měření tloušťky těsnění skleněné tabule

Měření tloušťky těsnění skleněné tabule
Odvětví Odvětví dopravy a zpracování kovů
Použití Měření tloušťky těsnění skleněné tabule
Použitý model Řada LJ-VZobrazit katalog
Svědectví
zákazníka
Ke kontrole nanášení těsnícího tmelu na skleněnou tabuli se používala kamera. Kamera nám umožnila provádět kontroly trhlin na povrchu vrstvy, ale potřebovali jsme také kontrolovat sklon těsnění. Pro tento účel jsme použili 2D laserový senzor řady LJ společnosti KEYENCE. Hlavu senzoru jsme upevnili k dávkovači a nejenže jsme mohli kontrolovat trhliny na povrchu vrstvy, ale měřili jsme tloušťku, šířku a plochu průřezu těsnění.
KEYENCE
Děkujeme, že používáte produkty KEYENCE.
2D laserový senzor řady LJ se může pochlubit nejvyšší rychlostí vzorkování na světě. I když ovládá dávkovač při vysoké rychlosti, dokáže měřit výšku nanesené hmoty, a tím předcházet poruchám těsnění.

REJSTŘÍK