Základy měření

Tolerance a přesnost měření

Co je tolerance?

Tolerance je celková přípustná chyba v rámci položky. Obvykle je vyjádřena jako hodnota +/- vůči jmenovité specifikaci. Výrobky se mohou deformovat v důsledku změn teploty a vlhkosti, což vede k rozpínání a smršťování materiálu, nebo v důsledku nesprávné odezvy řídicího zařízení procesu. Je proto nezbytné vzít ve výrobních a kontrolních procesech v úvahu chyby s ohledem na návrhové hodnoty. Pokud tyto chyby nelze tolerovat, bude většina výrobků považována za nepřijatelné. Tímto způsobem se tolerance používá ke stanovení přijatelného rozsahu chyby (rozsahu, kdy lze zachovat kvalitu) vůči návrhové hodnotě, přičemž se předpokládá, že v každém kroku může dojít k odchylkám.

Co je přesnost měření?

Přesnost představuje stupeň správnosti měření. Přesnost lze použít ve vyjádřeních, jako jsou tato: „tento měřící systém nabízí vysoký stupeň přesnosti a můžeme tedy předpokládat, že pomocí něj lze získat očekávané výsledky měření“ nebo „přesnost měřícího systému se snížila a může být nutná kalibrace“. V souvislosti s procesem měření hovoříme o přesnosti měření. Přesnost měřícího přístroje můžeme použít jako ukazatel, když chceme určit budoucí přesnost výsledků. Měřící systémy s vyšší přesností měření jsou schopny provádět měření přesněji.

Jak se tolerance a přesnost měření navzájem ovlivňují

Při výrobě válce délky 50 mm s tolerancí ±0.1 mm (přijatelný rozsah: 49,9 mm až 50,1 mm) se předpokládá, že kontrola pomocí měřícího systému proběhne následujícím způsobem.

  • Měřící systém A: přesnost ±0,001 mm
  • Měřící systém B: přesnost ±0,01 mm
  • Měřící systém C: přesnost ±0,03 mm

Podle výše uvedeného je přijatelný rozsah u jednotlivých měřících systémů následující.

  • Měřící systém A: 49,901 mm až 50,099 mm
  • Měřící systém B: 49,910 mm až 50,090 mm
  • Měřící systém C: 49,930 mm až 50,070 mm
Referenční výrobek: 50 mm, tolerance ±0,1 mm

Jak je uvedeno výše, měřící systémy s vyšší přesností měření jsou schopny získat přesnější výsledky. Kromě toho vyšší přesnost měření umožňuje snížit počet výrobků, u nichž jsou přijatelné tolerance omylem vyhodnoceny jako nepřijatelné.

REJSTŘÍK