Případové studie

Případové studie – deformace a rovinnost

Případ 1: Měření deformace skleněných tabulí

Měření deformace skleněných tabulí
Odvětví Odvětví výroby polovodičů a displejů LCD
Použití Měření deformace skleněných tabulí
Použitý model Řada LK-G5000Zobrazit katalog
Svědectví
zákazníka
K měření deformace skleněných tabulí jsme používali systém kontaktního měření. Opakovaně docházelo k poškrábání povrchu, takže jsme hledali bezkontaktní řešení.
Vyzkoušeli jsme laserové senzory různých výrobců a vybrali si výrobek společnosti KEYENCE, protože umožňuje připojit jednu řídicí jednotku k více senzorovým hlavám. Zástupce společnosti KEYENCE rychle reagoval na náš dotaz a přijel k nám, aby nám předvedl funkci výrobku.
KEYENCE
Děkujeme, že používáte produkty KEYENCE.
Laserový senzor řady LK umožňuje připojit až dvanáct senzorových hlav senzoru k jediné řídicí jednotce.
Protože zákazník chtěl měřit čtyři strany a bod ve středu skleněné tabule, doporučili jsme konfiguraci jedné řídicí jednotky a pěti senzorových hlav.

Případ 2: Měření deformace desek plošných spojů

Měření deformace desek plošných spojů
Odvětví Odvětví elektrotechniky a elektroniky
Použití Měření deformace desek plošných spojů
Použitý model Řada LK-G5000Zobrazit katalog
Svědectví
zákazníka
Dříve jsme k měření deformace desek plošných spojů používali běžný laserový senzor. Poradili jsme se se společností KEYENCE, protože naměřené hodnoty nebyli stabilní. Doporučili nám laserový senzor řady LK.
Po dobu jednoho týdne jsme bezplatně používali výrobek na zkoušku, abychom otestovali jeho fungování. Následně jsme si výrobek zakoupili, protože jsme ihned viděli jeho přínos – vyřešil totiž naše problémy.
KEYENCE
Děkujeme, že používáte produkty KEYENCE.
Když je měřeným objektem deska plošných spojů, někdy laserový paprsek pronikne do objektu a způsobí mnohačetné odrazy, kvůli kterým je změřená hodnota nestabilní.
Laserový senzor řady LK dokáže potlačit kolísání měřených hodnot. Je vybaven zvláštním režimem, který umožňuje přesné měření objektů, které jsou náchylné k takovému proniknutí paprsku.

Případ 3: Měření deformace stavebních desek

Měření deformace stavebních desek
Odvětví Ostatní výrobní odvětví
Použití Měření deformace stavebních desek
Použitý model Řada LK-G5000Zobrazit katalog
Svědectví
zákazníka
Deformaci stavebních desek jsme kontrolovali pohledem. Výsledky se různily, protože deska může vypadat jinak v závislosti na okolním světle nebo subjektivním hodnocení.
Použitím laserového senzoru jsme mohli stanovit číselná kritéria pro hodnocení vadných obrobků.
KEYENCE
Děkujeme, že používáte produkty KEYENCE.
Klíčem ke stabilnímu měření objektů s drsným povrchem, jako jsou stavební desky, je zprůměrování změřených hodnot, aby se potlačilo kolísání způsobené stavem povrchu.
Laserový senzor řady LK nabízí frekvenci vzorkování 392 kHz, což umožňuje zprůměrovat velké množství dat, a tím dosáhnout stabilního měření i na drsných površích. Výpočty mezi odečty lze provádět interně, díky čemuž je hodnocení jednoduché a vyrovnané.

REJSTŘÍK