Řešení podle použití

Vnější průměr

Nalezení nejlepšího řešení pro měření vnějšího průměru

Pokud hledáte nejlepší způsob měření vnějšího průměru, je třeba zvážit řadu důležitých faktorů včetně tvaru objektu, typu měřícího systému a prostředí instalace. Výběr přístroje, který nesplňuje všechny vaše požadavky, může vést k nedostatečné přesnosti a zvýšení časové náročnosti výroby. Výběr správného přístroje je proto důležitý. Tato stránka má pomoct uživatelům určit nejlepší a nejspolehlivější způsob měření vnějšího průměru.

Jak měřit vnější průměr

Najděte nejlepší metodu měření a správný přístroj pro měření vnějšího průměru.

Měření vnějšího průměru v jednom místě tenkého objektu

Příklad použití: Měření vnějšího průměru vysokorychlostních kabelů

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémOptický mikrometr s průchozím paprskem

Objekt prochází skrz paprsek kolimovaného světla a měří se velikost jeho stínu.

A
Přijímač
B
Měřený objekt
C
Vysílač
D
Ohnisková vzdálenost
KLÍČOVÉ BODY
 • Vnější průměr lze měřit s vysokou přesností, pokud je vybrán nejvhodnější měřící systém pro daný průměr objektu.
 • Vysoká vzorkovací frekvence zajišťuje stabilní měření i v případě rozkmitu objektu.
 • 1D telecentrická optická metoda.
  Provedení s dlouhou životností bez pohyblivých částí.
  Nejvyšší vzorkovací frekvence ve své třídě – 16 kHz.

  Řada LS

  Zobrazit katalog

Měření vnějšího průměru na více místech tenkého objektu

Příklad použití: Měření vnějšího průměru vstřikovacích ventilů na více místech

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systém2D optický mikrometr s průchozím paprskem

Metoda 2D optické projekce umožňuje měřit vnější průměr ve více bodech a také minimální nebo maximální hodnotu ve stanoveném rozsahu.

KLÍČOVÉ BODY

Pomocí funkce korekce polohy lze přesně měřit vnější průměr, i když je objekt skloněný.

 • 2D telecentrická optická metoda.
  První projektor profilu pro měření ve výrobním procesu na světě.
  Až 16 současných měření.

  Řada TM

  Zobrazit katalog

Měření objektů s velkou tloušťkou

Příklad použití: Měření vnějšího průměru velkých ocelových trubek

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémOptický mikrometr s průchozím paprskem

Vnější průměr se měří umístěním objektu mezi dvě senzorové hlavy.

KLÍČOVÉ BODY

Rovnoběžné uspořádání senzorových hlav je důležité, aby se předešlo změně hodnot při pohybu objektu doleva nebo doprava.

 • 1D telecentrická optická metoda.
  Provedení s dlouhou životností bez pohyblivých částí.
  Nejvyšší vzorkovací frekvence ve své třídě – 16 kHz.

  Řada LS

  Zobrazit katalog

REJSTŘÍK