Základy měření

Bezpečnostní normy pro lasery a třídy laserů

Smyslem zavádění bezpečnostních norem pro laserové produkty je předcházet poranění uživatelů. Norma IEC 60825-1 je mezinárodní norma pro laserové produkty, která se stala společnou bezpečnostní normou v členských státech IEC. * IEC = Mezinárodní elektrotechnická komise

Zařazení laserů podle normy FDA

Ve Spojených státech amerických jsou předpisy týkající se laserových produktů shrnuty v normě FDA (CDRH) č. 21 CFR 1040.10. Laserové produkty importované do USA nebo prodávané v USA musí splňovat požadavky článku 1040.10 této normy. Normu IEC 60825-1 lze přijmout jako alternativu k článku 1040.10 (v souladu s požadavky směrnice Laser Notice No. 50 vydané střediskem CDRH). Neznamená to však, že středisko CDRH připouští všechny požadavky normy IEC 60825-1. Podrobnosti je třeba hledat ve směrnici Laser Notice No. 50.

Třída laseru Vyhodnocení třídy
Třída I Laserové produkty třídy I nejsou považovány za nebezpečné.
Třída IIa Laserové produkty třídy IIa vysílají paprsek viditelného světla v pásmu vlnových délek od 400 do 710 nanometrů. Ačkoliv pohled na tento paprsek po určitou dobu (1000 sekund) se nepovažuje za nebezpečný, pohled na paprsek trvající déle než 1000 sekund se považuje za nebezpečný.
Třída II Laserové produkty třídy II vysílají paprsek viditelného světla v pásmu vlnových délek od 400 do 710 nanometrů. Pohled na laserový paprsek po delší dobu se považuje za nebezpečný. Tyto laserové produkty jsou obvykle umístěny tak, aby byl zrak osob chráněn před dlouhodobým působením prostřednictvím přirozených obranných reakcí (mrkání).
Třída IIIa Dočasný nebo dlouhotrvající pohled na paprsky laserových produktů třídy IIIa se považuje za nebezpečný, stupeň nebezpečí však závisí na úrovni osvětlení. Přímý pohled na laserový paprsek skrze optické prvky se považuje za nebezpečný.
Třída IIIb Působení paprsků z laserových produktů třídy IIIb na pokožku nebo oči se považuje za nebezpečné, i když je dočasné.
Třída IV Za nebezpečné se považuje nejen pouhé dočasné působení na pokožku nebo oči, ale za škodlivé pro pokožku a oči se považuje také působení difúzně odraženého světla.

REJSTŘÍK