Základy měření

Stupně krytí

Stupně krytí se stanovují na základě norem IEC (Mezinárodní elektrotechnické komise).

IP○●
IP: Ochrana krytím
○: Ochrana před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu a vniknutím pevných předmětů
●: Ochrana před vniknutím vody

Stupně krytí a úroveň jejich ochrany

Ochrana před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu a vniknutím pevných předmětů

Třída Stupeň ochrany
IP0● Bez ochrany.
IP1●
Ochrana před vniknutím dlaně a jiných cizích předmětů (o průměru 50 mm a větším).
IP2●
Ochrana před vniknutím prstů a jiných cizích předmětů (o průměru 12 mm a větším).
IP3●
Ochrana před vniknutím nástrojů, drátů a jiných cizích předmětů (o průměru 2,5 mm a větším).
IP4●
Ochrana před vniknutím nástrojů, drátů a jiných cizích předmětů (o průměru 1,0 mm a větším).
IP5●
Ochrana před vniknutím prachu v množství, které by narušilo běžný provoz.
IP6●
Odolnost vůči prachu.

Ochrana před vniknutím vody

Třída Stupeň ochrany
IP○0 Bez ochrany.
IP○1
Ochrana před svisle padajícími kapkami vody.
IP○2
Ochrana před svisle padajícími kapkami vody, když je kryt nakloněn až o 15°.
IP○3
Ochrana před svisle padajícími kapkami vody, když je kryt nakloněn až o 60°.
IP○4
Ochrana před vodou stříkající na kryt z libovolného směru.
IP○5
Ochrana před vodou stříkající ze všech směrů.
IP○6
Ochrana před vodou stříkající silným proudem ze všech směrů.
IP○7
Ochrana před vlivy dočasného ponoření do vody.
IP○8
Ochrana před vlivy trvalého ponoření do vody.

Písemný příklad: IP68 = Výrobek, který má prachotěsnou konstrukci a je současně chráněn před vlivy nepřetržitého ponoření do vody.

Kombinace stupňů krytí

Ochrana před vniknutím vody

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 IP00
1 IP10 IP11 IP12
2 IP20 IP21 IP22 IP23
3 IP30 IP31 IP32 IP33 IP34
4 IP40 IP41 IP42 IP43 IP44
5 IP50 IP51 IP52 IP53 IP54 IP55
6 IP60 IP64 IP65 IP66 IP67 IP68

REJSTŘÍK