Řešení podle použití

Deformace a rovinnost

Pokud hledáte nejlepší způsob měření deformace a rovinnosti, je třeba zvážit řadu důležitých faktorů včetně použitého typu měřícího systému a prostředí instalace. Výběr přístroje, který nesplňuje všechny vaše požadavky, může vést k nedostatečné přesnosti a zvýšení časové náročnosti výroby. Tato stránka má pomoct uživatelům, kteří hledají systém pro měření deformace a rovinnosti, aby našli nejlepší a nejspolehlivější způsob měření.

Jak měřit deformaci a rovinnost

Najděte nejlepší metodu měření a správný přístroj pro měření deformace a rovinnosti.

Měření více senzorovými hlavami

Příklad použití: Měření rovinnosti podkladové desky

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémLaserový senzor

Deformace a rovinnost se měří výpočtem rozdílu výšek nasnímaných více senzorovými hlavami na různých místech součásti.

KLÍČOVÉ BODY
 • Když se senzorové hlavy pohybují, nedochází ke vzniku chyb měření v důsledku chvění.
 • Protože senzorové hlavy se nepohybují, jsou kontroly rychlé.
 • Není potřebný žádný mechanizmus zajišťující pohyb senzorové hlavy.
 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

Měření jednou senzorovou hlavou (1D laserový senzor)

Příklad použití: Měření deformace desek plošných spojů

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémLaserový senzor

Je potřeba pohybovat objektem nebo senzorem. Deformace a rovinnost se vypočte z dat získaných v jednotlivých místech měření.

KLÍČOVÉ BODY
 • Použije se pouze jedna hlava, takže lze snížit náklady.
 • Chvění při pohybu senzorových hlav způsobuje chyby měření.
 • Je potřebný mechanizmus zajišťující pohyb senzorové hlavy.
 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

Měření jednou senzorovou hlavou (2D laserový senzor)

Příklad použití: Měření deformace hran materiálu

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systém2D laserový senzor

Laserový paprsek se odráží od povrchu objektu a deformace se měří vyhodnocením rozdílů mezi výškami na odrazeném profilu.

A
Nejvyšší bod
B
Velikost deformace
C
Nejnižší bod
KLÍČOVÉ BODY

Deformaci lze měřit, aniž by bylo třeba pohybovat senzorovou hlavou.

 • 2D triangulační metoda.
  Vícebodové měření ve výrobním procesu.
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 64 000 snímků/s

  Řada LJ-X

  Zobrazit katalog

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

REJSTŘÍK