Řešení podle použití

Poloměr/vnitřní průměr

Nalezení nejlepšího řešení pro měření poloměru

Pokud hledáte nejlepší způsob měření poloměru nebo vnitřního průměru, je třeba zvážit řadu důležitých faktorů včetně tvaru objektu, typu měřícího systému a prostředí instalace. Výběr přístroje, který nesplňuje všechny vaše požadavky, může vést k nedostatečné přesnosti a zvýšení časové náročnosti výroby. Výběr správného přístroje je proto důležitý. Tato stránka má pomoct uživatelům určit nejlepší a nejspolehlivější způsob měření poloměru nebo vnitřního průměru.

Jak měřit poloměr a vnitřní průměr

Najděte nejlepší metodu měření a správný přístroj pro měření poloměru a vnitřního průměru.

Měření poloměru

Příklad použití: Měření poloměru sudového lemu

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systém2D laserový senzor

Paprsek laseru je vyslán k objektu a pořídí profil povrchu, z něhož se vypočítá poloměr.

Poloměr zakřiveného tvaru a souřadnice středu lze vypočítat uvnitř systému.
KLÍČOVÉ BODY

Pomocí 2D měření poloměru lze měřit přímo, bez nutnosti vypočítat následně přibližný poloměr z jednotlivých datových bodů.

 • 2D triangulační metoda.
  Vícebodové měření ve výrobním procesu.
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 64 000 snímků/s

  Řada LJ-X

  Zobrazit katalog

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

Měření vnitřního průměru kroužku

Příklad použití: Měření vnitřního průměru ložisek

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systém2D optický mikrometr s průchozím paprskem

Vnitřní průměr je změřen z obrazu, který je pořízen metodou 2D optické projekce.

Z dat v určené části oblouku se změří přibližný poloměr.
KLÍČOVÉ BODY

I když se objekt v rámci měřícího rozsahu posune, lze poloměr správně změřit pomocí funkce korekce polohy.

 • 2D telecentrická optická metoda.
  První projektor profilu pro měření ve výrobním procesu na světě.
  Až 16 současných měření.

  Řada TM

  Zobrazit katalog

Měření vnitřního průměru válce

Příklad použití: Měření vnitřního průměru bloku motoru

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémLaserový senzor

Průměry otvorů se měří ohybem optických os dvou senzorových hlav o 90° pomocí hranolu.

A
Střed otvoru
B
Průměr
KLÍČOVÉ BODY

Laserové paprsky vedou rovnoběžně středem otvoru a dopadají na hranoly, od kterých se odrážejí na protilehlé vnitřní stěny. Otáčením obrobku lze měřit kruhovitost a excentricitu.

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

REJSTŘÍK