Případové studie

Případové studie – zdvih

Případ 1: Měření zdvihu kamerových modulů

Měření zdvihu kamerových modulů
Odvětví Odvětví elektrotechniky a elektroniky
Použití Měření zdvihu kamerových modulů
Použitý model Řada LK-G5000Zobrazit katalog
Svědectví
zákazníka
Ke kontrole zdvihu kamerových modulů jsme používali systém kontaktního měření.
Chtěli jsme zkrátit dobu měření a uvažovali jsme o nákupu bezkontaktního měřícího systému, když nám společnost KEYENCE představila laserový senzor řady LK. Protože spolehlivě sledoval rychlý pohyb, podařilo se nám významně zkrátit dobu kontroly.
KEYENCE
Děkujeme, že používáte produkty KEYENCE.
Jsme velice rádi, že náš produkt vám pomohl zkrátit dobu kontrol.
Laserový senzor řady LK je produkt, který nabízí rychlost vzorkování až 392 kHz, která je nejvyšší na světě. Dokáže sledovat rychlý pohyb kamerových modulů, a tím zajistit přesné měření.

Případ 2: Měření zdvihu válců

Měření zdvihu válců
Odvětví Odvětví dopravy a zpracování kovů
Použití Měření zdvihu válců
Použitý model Řada LK-G3000Zobrazit katalog
Svědectví
zákazníka
Dříve jsme k zarovnání používali svinovací metr. Měli jsme potíže s velkými chybami měření a špatnou opakovatelností.
Protože laserový senzor řady LK-G3000 umožňuje měřit ze vzdálenosti až 1 000 mm, můžeme měřit různé produkty v jednom uspořádání.
KEYENCE
Děkujeme, že používáte produkty KEYENCE.
Laserové senzory jsou u našich zákazníků oblíbené, protože získávají opakovaně stejné výsledky.
Systém pomáhá dosáhnout potřebnou reprodukovatelnost, protože je snadné zaznamenávat změřené hodnoty.

Případ 3: Měření zdvihu lisu

Měření zdvihu lisu
Odvětví Odvětví dopravy a zpracování kovů
Použití Měření zdvihu lisu
Použitý model Řada LK-G3000Zobrazit katalog
Svědectví
zákazníka
Dříve jsme k ověření chování lisu používali systém pro měření vířivého proudu. Rozsah měření byl omezený a nedokázali jsme měřit okolo dolní úvratě.
Laserový senzor řady LK-G3000 nám umožnil kvantifikovat chování na dlouhou vzdálenost a lépe předpovídat načasování údržby.
KEYENCE
Děkujeme, že používáte produkty KEYENCE.
Měření zdvihu lisu je běžným použitím systému řady LK-G3000.
Detekcí relativních poloh čtyřech rohů matrice lze zkontrolovat zarovnání i zdvih.

REJSTŘÍK