Základy měření

Měření ve výrobním procesu a mimo něj

Měření ve výrobním procesu a mimo výrobní proces jsou odlišné metody měření. Měření ve výrobním procesu lze označit také jako „automatické měření“, zatímco měření mimo proces lze označit také jako „ruční měření“. Rozdíl spočívá v tom, zda se proces měření odehrává ve výrobě (například na výrobní lince), nebo odděleně, mimo výrobní linku.

Měření ve výrobním procesu

Příkladem měření ve výrobním procesu je měření senzorem upevněným na konstrukci nad výrobní linkou a sloužícím ke sledování výrobků pod sebou.

  1. Záznam tvarů a rozměrů (s tolerančním pásmem) pro posuzování přijatelnosti výrobků
  2. Měření objektů procházejících pod senzorem
  3. Posouzení přijatelnosti
  4. Stanovení nevyhovujícího výsledku, pokud je výrobek vyhodnocen jako nepřijatelný

Zahrnutí výše uvedených kroků do výrobní linky umožňuje provádět automatickou kontrolu velkovýroby součástí.

Vlastnosti měření ve výrobním procesu

V případě měření ve výrobním procesu lze u velkého počtu produktů opakovaně dosahovat stabilních měření, na která nemá vliv zručnost obsluhy ani metoda měření. Kromě toho lze díky trvalému sledování zjistit výskyt nepřijatelných výrobků, což je užitečné při řízení sledovatelnosti.

Měření mimo výrobní proces a související vlastnosti

Měření mimo výrobní proces se provádí ruční manipulací s měřícím systémem, aby se získalo měření v určitém místě.

Přestože s měřícími nástroji, jako jsou posuvná měřítka s noniem a mikrometry, lze měřit v libovolném místě, výsledky měření mohou záviset na zkušenostech a zručnosti osoby, která měření provádí. Protože se navíc neprovádí trvalé sledování, nelze ze statistických údajů zjistit výskyt nepřijatelných výrobků. Určení četnosti měření je důležitým faktorem, který ovlivňuje získání stabilních zkušebních výsledků při měření mimo výrobní proces.

REJSTŘÍK