Řešení podle použití

Šířka

Pokud hledáte nejlepší způsob měření šířky, je třeba zvážit řadu důležitých faktorů včetně tvaru objektu, typu měřícího systému a prostředí instalace. Výběr přístroje, který nesplňuje všechny vaše požadavky, může vést k nedostatečné přesnosti a zvýšení časové náročnosti výroby. Tato stránka má pomoct uživatelům, kteří hledají systém pro měření šířky, aby našli nejlepší a nejspolehlivější způsob provádění měření.

Jak měřit šířku

Najděte nejlepší metodu měření a správný přístroj pro měření šířky.

Měření plochých objektů

Příklad použití: Měření šířky elektrodových fólií

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémOptický mikrometr s průchozím paprskem

Úzké objekty lze měřit jednou senzorovou hlavou. Pokud chcete změřit šířku širokých objektů, použijte dvě senzorové hlavy, které detekují polohy hran vlevo a vpravo na objektu.

KLÍČOVÉ BODY
 • Lze dosáhnout vyšší přesnosti měření než u reflexních měřících přístrojů.
 • Lze také stabilně měřit dokonce i průhledné objekty.
 • 1D telecentrická optická metoda.
  Provedení s dlouhou životností bez pohyblivých částí.
  Nejvyšší vzorkovací frekvence ve své třídě – 16 kHz.

  Řada LS

  Zobrazit katalog

Měření jiných úzkých objektů

Příklad použití: Měření šířky elastomerů

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systém2D laserový senzor

Lze snadno měřit plochu průřezu (2D) a šířku.

A
Šířka
B
Poloha (souřadnice XZ)

Šířka a poloha se měří za stanovených podmínek.

KLÍČOVÉ BODY

Šířku v místech, kde laserové světlo neproniká skrz objekt, lze měřit také, protože měřící systém je reflexním modelem. Šířku stanoveného místa lze měřit správně i tehdy, kdy se objekt posune ze své polohy vlevo nebo vpravo.

 • 2D triangulační metoda.
  Vícebodové měření ve výrobním procesu.
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 64 000 snímků/s

  Řada LJ-X

  Zobrazit katalog

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

Měření jiných širokých objektů

Příklad použití: Měření šířky stavebních desek

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémLaserový senzor

Šířka se měří průchodem objektu mezi dvěma senzorovými hlavami.

KLÍČOVÉ BODY

Koncové čelo objektu musí mít plochu, která je větší než bod měření. Je důležité provést zarovnání optické osy a úpravu rozpětí průtoku, aby byla hodnota A + B fixní, i když obrobek kmitá vlevo nebo vpravo.

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

REJSTŘÍK