Řešení podle použití

Rozkmit/vibrace

Pokud hledáte nejlepší způsob měření rozkmitu a vibrací, je třeba zvážit řadu důležitých faktorů včetně druhu rozkmitu nebo vibrací (směr), typu měřícího systému a prostředí instalace. Výběr přístroje, který nesplňuje všechny vaše požadavky, může vést k nedostatečné přesnosti a zvýšení časové náročnosti výroby. Tato stránka má pomoct uživatelům, kteří hledají systém pro měření rozkmitu nebo vibrací, aby našli nejlepší a nejspolehlivější způsob měření.

Jak měřit rozkmit a vibrace

Najděte nejlepší metodu měření a správný přístroj pro měření rozkmitu a vibrací.

Měření rozkmitu povrchu rotujícího objektu

Příklad použití: Měření rozkmitu povrchu pevného disku

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémLaserový senzor

Laserové senzory lze použít k měření oscilace v jednom bodě na povrchu objektu.

A
Otáčení
B
Házení povrchu
KLÍČOVÉ BODY
 • Amplituda vibrací se zvyšuje s rostoucí vzdáleností od středu otáčení objektu, což usnadňuje snímání změn výšky.
 • Měření vibrací musí být provedeno se vzorkovací frekvencí, která je nejméně desetkrát vyšší než frekvence oscilace objektu.
 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

Měření rozkmitu a vibrací pomocí 1D laserového senzoru

Příklad použití: Měření vibrací ultrazvukových svařovacích systémů

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémLaserový senzor

Laserové senzory lze použít k měření oscilace v jednom bodě na povrchu objektu.

KLÍČOVÉ BODY
 • Hodnotu rozdílu mezi polohou nejvyššího a nejnižšího bodu rozkmitu lze vypočítat pomocí funkce „peak-to-peak hold“ nebo podobné funkce.
 • Měření vibrací musí být provedeno se vzorkovací frekvencí, která je nejméně desetkrát vyšší než frekvence oscilace objektu.
 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

Měření rozkmitu a vibrací pomocí 2D laserového senzoru

Příklad použití: Měření zbytkových vibrací robotů

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systém2D laserový senzor

Laserový paprsek, který byl rozšířen do čáry, se rozptylem odrazí od povrchu objektu. Tento odražený profil se sestaví na snímači HSE3-CMOS a detekcí změn polohy a tvaru odrazu lze měřit rozkmit objektu.

KLÍČOVÉ BODY
 • Při měření 1D laserovým senzorem nelze vrchol zachytit vždy, pokud se bod vrcholu posouvá vlevo nebo vpravo. Bod vrcholu lze trvale sledovat 2D laserovým senzorem.
 • Měření musí být provedeno se vzorkovací frekvencí, která je nejméně desetkrát vyšší než frekvence oscilace.
 • 2D triangulační metoda.
  Vícebodové měření ve výrobním procesu.
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 64 000 snímků/s

  Řada LJ-X

  Zobrazit katalog

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

REJSTŘÍK