Typy měřících systémů

Indukční měřicí senzory

Metoda vířivého proudu

Metoda vířivého proudu využívá vysokofrekvenční magnetická pole. Vysokofrekvenční magnetické pole vzniká při průchodu vysokofrekvenčního elektrického proudu cívkou uvnitř senzorové hlavy. Pokud je do tohoto magnetického pole vložen kovový objekt, elektromagnetická indukce způsobí, že povrchem objektu projde magnetický tok a ve svislém směru proudí vířivé elektrické proudy. Tím se změní impedance senzoru. Senzory polohy založené na vířivém proudu využívají k měření vzdálenosti výslednou změnu oscilace.

A
Objekt detekce
B
Vířivý proud
C
Vysokofrekvenční magnetické pole
D
Cívka
E
Řada EX
F
Obvod vysokofrekvenční oscilace
VLAJKOVÝ VÝROBEK

REJSTŘÍK