Řešení podle použití

Excentricita

Pro uživatele hledající systémy pro měření excentricity

Pokud hledáte nejlepší způsob měření excentricity, je třeba zvážit řadu důležitých faktorů včetně typu měřícího systému a prostředí instalace. Výběr přístroje, který nesplňuje všechny vaše požadavky, může vést k nedostatečné přesnosti a zvýšení časové náročnosti výroby. Tato stránka má pomoct uživatelům určit nejlepší a nejspolehlivější způsob provádění měření pomocí systému pro měření excentricity.

Jak měřit excentricitu

Najděte nejlepší metodu měření a správný přístroj pro měření excentricity.

Měření pomocí reflexního modelu

Příklad použití: Měření excentricity velmi přesných válečků

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémTriangulační laserový senzor

Laser je nasměrován na vrcholový bod kružnice, aby vysokorychlostním vzorkováním snímal výchylky vzdálenosti.

KLÍČOVÉ BODY
 • Měření musí být provedeno se vzorkovací frekvencí, která je nejméně desetkrát vyšší než frekvence otáčení.
 • Chyby se zvyšují se snižujícím se průměrem hřídele, protože poloha vrcholového bodu se v důsledku excentricity posouvá doleva nebo doprava.
 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

Měření v jednom bodě pomocí modelu s průběžným paprskem

Příklad použití: Měření excentricity motorových hřídelů

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémOptický mikrometr s průchozím paprskem

Výchylky okrajových poloh válečku jsou snímány vysokorychlostním vzorkováním.

KLÍČOVÉ BODY
 • Hodnota rozdílu mezi nejnižší a nejvyšší polohou rozkmitu se určí pomocí funkce „peak-to-peak hold“ nebo podobné funkce.
 • Měření musí být provedeno se vzorkovací frekvencí, která je nejméně desetkrát vyšší než frekvence otáčení.
 • 1D telecentrická optická metoda.
  Provedení s dlouhou životností bez pohyblivých částí.
  Nejvyšší vzorkovací frekvence ve své třídě – 16 kHz.

  Řada LS

  Zobrazit katalog

Měření ve více bodech pomocí modelu s průběžným paprskem

Příklad použití: Měření excentricity malířských válečků

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systém2D optický mikrometr s průchozím paprskem

Excentricita se měří nalezením výchylek v polohách více určených bodů z obrazu, který je pořízen metodou 2D optické projekce.

KLÍČOVÉ BODY
 • Lze měřit rozkmit drážek ve tvaru písmene V a výstupků po obvodu.
 • Lze měřit rozkmit bodu v předem stanovené vzdálenosti od konce.
 • 2D telecentrická optická metoda.
  První projektor profilu pro měření ve výrobním procesu na světě.
  Až 16 současných měření.

  Řada TM

  Zobrazit katalog

REJSTŘÍK