Typy měřících systémů

Optický mikrometr s průchozím paprskem

1D optický mikrometr

Princip
Světlo zelené diody LED je vyzařováno jako rovnoměrný kolimovaný paprsek. Když objekt tento paprsek zlomí, vznikne na osvětleném prvku stín. Změřením tohoto stínu lze získat přesné informace o objektu.
(A) Monitorovací snímač CMOS Monitorovací snímač CMOS sleduje sklon obrobku a automaticky opravuje chyby způsobené sklonem.
(B) Snímač CMOS s vysokorychlostní expozicí Měřící snímač CMOS naší vlastní konstrukce je vybaven integrovaným zesilovačem, který maximalizuje výkon a rychlost.
(C) Snímač CMOS polohy objektu Snímač CMOS měří polohu mezi vysílačem a přijímačem.
(D) Vysoce intenzivní zelené světlo LED Vysoce intenzivní zelené světlo LED má delší životnost než tradiční zdroje světla LED. Současně nabízí vysokou intenzitu a rovnoměrné rozložení světla.
(E) Vysoce účinný kondenzátor Objektiv efektivně soustřeďuje světlo LED
VLAJKOVÝ VÝROBEK

1D laserový skenovací mikrometr

Laserové světlo je vyzářeno na rotující polygonové zrcadlo, které konstantní rychlostí traverzuje paprsek v rámci měřícího rozsahu senzorů. Změřením času, kdy je světlo blokováno od přijímače, lze změřit hodnoty, jako je vnější průměr.

Graf principu metody laserového skenování
VLAJKOVÝ VÝROBEK

2D optický mikrometr

Tento optický systém využívá zelené světlo LED a telecentrický objektiv k rovnoměrnému vyzařování světla na objekt. Když objekt zlomí paprsek, vytvoří 2D stín na snímači CMOS. Změřením tohoto stínu lze vypočítat hodnoty, jako je velikost a úhel. Tato metoda využívá jedinečné výhody modelu s průchozím paprskem, který není ovlivněn světlem. Lze tak provádět vysoce přesná měření.

VLAJKOVÝ VÝROBEK

REJSTŘÍK