Základy měření

Výběr senzoru polohy nebo měřícího systému

V případě senzorů polohy a měřících systémů je nezbytné vybrat nejvhodnější typ přístroje podle použití, požadované přesnosti a prostředí používání. Při hledání nejlepšího přístroje je třeba zvážit různá hlediska.

  • Požadovaná přesnost měření
  • Materiál a charakteristika objektu
  • Tvar a použití objektu
  • Prostředí používání
  • Počet použitých přístrojů a náklady na jejich instalaci

Výběr na základě požadované přesnosti měření

Přesnost měření se výrazně liší v závislosti na použitém měřícím systému.

Požadovaná přesnost Příklad měřícího systému
Jednotky 1 mm Metr, měřící pásmo, pravítko
Jednotky 0,1 mm (jednotky 100 µm) Posuvné měřítko s noniem
Jednotky 0,01 mm (jednotky 10 µm) Mikrometr, odchylkoměr, senzor polohy nebo měřicí systém
Jednotky 0,001 mm (jednotky 1 µm) Senzor polohy nebo měřící systém, měřící mikroskop, souřadnicový měřící stroj, elektrický mikrometr
Mikrometr
Posuvné měřítko s noniem
Metr
Měřicí mikroskop
Souřadnicový měřicí stroj

Ideální měřící systém bude záviset na požadovaném rozsahu měření. Pro měření je třeba posoudit také funkce podporované měřícím systémem, například zda lze výsledky vidět pouhým okem nebo je nutné k zobrazení výsledků měření použít software.

Výběr na základě materiálu a charakteristiky objektu

Tvrdé nebo měkké objekty

Pro objekty vyrobené z tvrdého materiálu (například kovu) lze použít měřící systémy, které přicházejí do přímého kontaktu s objektem (například posuvná měřítka a mikrometry). Naopak pro objekty vyrobené z měkkého materiálu (například umělé pryskyřice) nelze měřit správně pomocí měřících systémů, které přicházejí do přímého kontaktu s objektem. Takové objekty je třeba měřit bezkontaktními měřícími systémy, které využívají laserové paprsky.

Neprůhledné nebo průhledné objekty

Pokud je objekt neprůhledný, lze použít nejrůznější měřící systémy, které dokážou změřit potřebná místa. U průhledných objektů je však třeba vybrat měřící systémy podle materiálu objektu. U ošetřených pryskyřicových materiálů (například plastů) lze snadno měřit mikrometrem nebo jiným kontaktním měřícím systémem. K měření měkkých objektů, například fólií, je třeba použít laserový senzor nebo jiný bezkontaktní měřící systém.

Výběr na základě tvaru a použití objektu

Při výběru měřícího systému podle použití je třeba zohlednit tvar objektu, aby bylo možno vybrat nejvhodnější přístroj.

Při hledání nejlepší metody měření se nejdříve podívejte na určené použití.Řešení podle použití

Výběr na základě počtu použitých přístrojů a nákladů na jejich instalaci

Při výběru měřícího přístroje je třeba zohlednit také počet lidí, kteří jej budou používat, a četnost používání přístroje v místě měření. Při výběru měřícího systému je třeba zvážit cenu a dostupnost investice do vybavení.

Úvod do měřících systémů pro široké použití

Ve výrobních závodech se často používají měřící systémy, mezi které patří pravítka a posuvná měřítka s noniem. S těmito pomůckami lze měřit s přesností 0,1 až 1 mm a běžně se používají jako měřidla pro osobní použití.

Měřící systémy používané v konkrétních procesech

Měřící systémy lze také použít ke kontrole na výrobních linkách, například kontrole rozměrů forem. Každý měřený objekt má jiné požadavky na přesnost, takže měřící systémy je třeba vybírat podle požadované přesnosti. Přesnější měřící systémy bývají obvykle dražší. Zařízení, jakou jsou stroje pro 3D měření, mohou také vyžadovat vylepšení nebo úpravy prostředí, v němž jsou instalovány.

REJSTŘÍK